Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu
19 kwietnia 2024

Zawiadomienie o publicznej obronie mgr. Pierre-Antoine’a Tessona

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk informuje, iż dnia 6.05.2024 (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej im. Stefana Piotrowskiego w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 18A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pierre-Antoine’a Tessona pod tytułem:

Multi-approach Chronostratigraphic Reconstruction of Tharsis Volcanism in the Arsia Mons-Noctis Labyrinthus province, Mars

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku.

Promotor: dr hab. Daniel Mège, prof. CBK PAN, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Recenzenci:  dr hab. Marek Awdankiewicz, prof. UWr, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego;  prof. dr hab. Stanisław Mazur, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Krakowie; dr Daniela Tirsch, German Aerospace Center (DLR).

Obrona będzie przeprowadzona w języku angielskim.

Link do spotkania na platformie ZOOM 

Wydrukowany egzemplarz rozprawy do wglądu w bibliotece CBK PAN.

Tekst rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne na stronie internetowej tutaj.

Przewiń do góry