Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Wyznaczanie parametrów geodezyjnych na podstawie laserowych pomiarów odległości do satelitów LEO

W ramach Seminarium ZGP/KGiAG referat pod tytułem Wyznaczanie parametrów geodezyjnych na podstawie laserowych pomiarów odległości do satelitów LEO
wygłosi: mgr inż. Dariusz Strugarek (Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław)

Seminarium odbędzie się 19 listopada 2021 (piątek), o godz. 13:15,
via webex.

Streszczenie: W referacie przedstawione zostaną nowe możliwości wykorzystania laserowych pomiarów odległości (SLR) do wybranych, aktywnych satelitów na niskich orbitach (LEO). Dane SLR wraz z mikrofalowymi orbitami satelitów LEO wykorzystano w celu wyznaczenia współrzędnych stacji, współrzędnych geocentrum, ruchu bieguna oraz ekscesu długości doby (LoD), przy użyciu różnych strategii obliczeniowych, np., różnego warunkowania sieci i estymowanych parametrów. Ponadto, przedstawione zostaną wyniki z kombinowanego rozwiązania opartego o dane SLR do satelitów LEO oraz kulistych satelitów geodezyjnych i nawigacyjnych satelitów Galileo, a także zagadnienia związane z modelowaniem wybranych efektów systematycznych w technice SLR.

Przewiń do góry