Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Najnowsze ustalenia dotyczące definicji czasu UTC

W ramach seminarium Zakładu Geodezji Planetarnej CBK PAN i Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej PW referat pod tytułem: Najnowsze ustalenia dotyczące definicji czasu UTC
wygłosi dr inż. Włodzimierz Lewandowski, emerytowany pracownik BIPM w Sevres k. Paryża, były Prezes GUM.

Seminarium odbędzie się 14 czerwca 2024 (piątek), o godz. 13:15,
w Centrum Badań Kosmicznych PAN, ul. Bartycka18a,
sala im. prof. Stefana Piotrowskiego (2. Piętro).

Streszczenie: Referat rozpocznie się od krótkiej historii czasu uniwersalnego UTC, w której będzie przypomnienie dlaczego UTC powstało. Następnie podkreślona zostanie ewolucja technologiczna, która spowodowała że UTC przestało spełniać niektóre ze swoich funkcji. Druga połowa referatu poświęcona będzie działaniom, które zostały podjęte przez instytucje odpowiedzialne za definicję, liczenie i redystrybucję UTC, czyli Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) i Generalną Konferencję Miar (CGPM). Na koniec skomentowane zostaną decyzje podjęte przez CGPM 2022 i World Radio Conference 2023, oraz działania, które muszą być podjęte przez CGPM 2026.

Przewiń do góry