Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

SATMIROL. Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa

Celem głównym przedsięwzięcia jest udoskonalenie identyfikacji monitorowania upraw rolnych oraz metod oceny wpływu zjawisk ekstremalnych takich jak: powódź, susza, przymrozki, podtopienia, itp. Na stan upraw w okresie wegetacji w oparciu o bezpłatne dane satelitarne z europejskiego programu Copernicus. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do rozwiązania problemów, z jakimi spotyka się statystyka rolnicza i odbiorcy danych statystycznych z zakresu rolnictwa. Projekt ma na celu wsparcie działań Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego

Kierownik projektu: Edyta Woźniak
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji
:  1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2021

Przewiń do góry