Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

S2GLC. Sentinel-2 Global Land Cover

S2GLC to projekt międzynarodowy, finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną i realizowany przez konsorcjum prowadzone przez CBK PAN wraz z trzema partnerami zagranicznymi: IABG, EOXPLORE i Uniwersytet w Jenie.

Celem projektu jest stworzenie naukowych podstaw do opracowanie przyszłej, globalnej, bazy danych o pokryciu terenu, z wykorzystaniem zdjęć nowego satelity programu Copernicus (Sentinel-2). Ocenie poddane zostaną możliwości wykorzystania danych Sentinel-2 w mapowaniu pokrycia terenu.

Pierwsza faza projektu to przede wszystkim szczegółowa analiza istniejących globalnych baz danych o pokryciu terenu, takich jak CCI-LC, GlobCover, and GLC2000, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych w nich legend. Wyniki tych prac pozwolą zdefiniować wymagania techniczne dla nowej bazy o wysokiej rozdzielczości przestrzennej – S2GLC. W kolejnym etapie wybrane zostaną najbardziej obiecujące metody klasyfikacji, obejmujące różne podejścia (pikselowe/obiektowe/kontekstowe), a także metody nadzorowane i nienadzorowane. Przeanalizowane zostaną dostępne zbiory danych referencyjnych, które posłużą jako dane uczące i walidacyjnej podczas testów. Wybrane metody testowane będą na pięciu obszarach testowych w różnych częściach naszej planety (we Włoszech, w Niemczech, w Chinach, Kolumbii i Namibii).

Rola CBK PAN: lider w konsorcjum międzynarodowym
Kierownik projektu
: Stanisław Lewiński
Źródło finansowania: Europejska Agencja Kosmiczna
Okres realizacji
:  1 lutego 2016 – 31 stycznia 2018 + przedłużenie 1 maja 2018 – 30 kwietnia 2019
Strona www projektu: http://s2glc.cbk.waw.pl/

Przewiń do góry