Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

DIOGENESS, RESIK (misja Koronas-F)

DIOGENESS to spektrometr rentgenowski, który między 25 sierpnia a 17 września 2001r. rejestrował widma Słońca z pokładu rosyjskiego satelity Koronas-F. Mimo iż instrument działał krótko, przy jego pomocy udało się uzyskać ponad sto czterdzieści widm pochodzących z ośmiu rozbłysków słonecznych klas rentgenowskich M i X. Zasadniczą częścią przyrządu był układ czterech płaskich kryształów, które pozwalały rejestrować wysokiej rozdzielczości widma okolicy linii rentgenowskich Si xiii (6.65 Å), S xv (5.04 Å), and Ca xix (3.18 Å). Dzięki unikalnemu ustawieniu jednej z sekcji pomiarowych (płaszczyzny dyspersji dwóch kryształów obserwujących obszar linii Ca xix były zorientowanie przeciwnie) instrument działał jako Dopplerometr: można było po raz pierwszy rejestrować „absolutne” przesunięcia linii widmowych, spowodowane ruchem plazmy koronalnej wzdłuż linii widzenia. Widma zarejestrowane za pomocą przyrządu DIOGENESS charakteryzują się najlepszą jak dotychczas rozdzielczością widmową, spośród tych zarejestrowanych przyrządami satelitarnymi.

Instrument RESIK (REntgenovsky Spektrometr s Izognutymi Kristalami), składający się z dwóch dwukanałowych spektrometrów rentgenowskich, przeznaczony był do obserwacji plazmy rozbłyskowej i obszarów aktywnych Słońca. Mierzone  długości fal to 3,3 Å – 6,1 Å, obejmują linie emisji Si, S, Cl, Ar i K, a w trzecim rzędzie dyfrakcji zakres długości fal obejmuje linie jonu helo-podobnego żelaza (1,85 Å) i linie Ni (1,55 Å) z satelitami dielektrycznymi emitowanymi podczas intensywnych, gorących rozbłysków. Uważa się, że jest to jak dotąd najlepiej skalibrowany spektrometr kryształów kosmicznych. Głównym zadaniem  RESIK były pomiary obfitości pierwiastków w plazmie słonecznej oraz rozkład temperatury plazmy (różnicowa miara emisji) w przedziale temperatur 3 MK i 50 MK.

Przewiń do góry