Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

LiRa-C. Reprezentatywność globalnych ocen zachmurzenia z satelitarnych misji lidarowych i radarowych

Promieniowanie słoneczne jest głównym źródłem energii dla Ziemi, a chmury stanowią główny czynnik decydujący o ilości energii słonecznej docierającej do powierzchni planet. Badania klimatologiczne wymagają dokładnej informacji o pionowym i poziomym zróżnicowaniu zachmurzenia, o właściwościach chmur, oraz ja te parametry zmieniają się w czasie (trendy). Współczesna klimatologia zachmurzenia opiera się na obserwacjach satelitarnych, gdy ż są one jedynymi zdolnymi monitorować zachmurzenie ilościowo, w skali całego świata i z duża częstotliwością. Z punktu widzenia statystyki, wiarygodność klimatologicznych ocen zachmurzenia zależy od częstotliwości, z jaką wykonuje się obserwacje. Dotyczy to także danych pozyskiwanych za pomocą satelitów.

Głównym celem projektu LiRa-C jest określenie wpływu częstości obserwacji satelitarnych misji lidarowych/ radarowych na reprezentatywność ocen zachmurzenia. Projekt skupia się na pionowym zróżnicowaniu zachmurzenia, określanego za pomocą lidaru i radaru profilującego. Badane będą różne warianty misji lidarowych/ radarowych, jednak największa uwaga skupi się na jednoczesnych obserwacjach misji satelitarnych: lasera Cloud–Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization (CALIOP, na pokładzie satelity CALIPSO satellite) i radaru Cloud Profiling Radar (CPR, na pokładzie satelity CloudSat).

Badania ustalą niepewność pionowych ocen zachmurzenia, wynikających z podwójnej misji CloudSat-CALIPSO. Dodatkowo oszacowana będzie wiarygodność ocen zachmurzenia ogólnego, szacowanego dla całej pionowej kolumny atmosfery, wyłącznie w oparciu o dane samego lidaru. Te analizy uwzględnią specyfikę czasu rewizyty takich misji jak CALIPSO, CATS, EarthCARE, ADM-Aeolus i ICESat-1/2. Po raz pierwszy oszacowane zostanie skuteczność, z jaką obserwatorzy naziemni (wizualni) wykrywają chmury pietra wysokiego. Ta informacja jest szczególnie ważna gdyż obserwacje wizualne stanowią najdłuższe serie czasowe obserwacji ilości i rodzaju chmur.

Kierownik projektu: Andrzej Kotarba
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, konkurs Opus
Okres realizacji
: 9 stycznia 2018 – 8 stycznia 2021

 
Przewiń do góry