Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Rentgenowski spektrometr obrazujący STIX: symulacje rekonstrukcji widm i obrazów rentgenowskich

Celem projektu jest uściślenie założeń naukowych i sposobów prowadzenia obserwacji za pomocą przyrządu STIX w spodziewanych warunkach promienistych poprzez dalsze rozwijanie narzędzi do symulacji pracy instrumentu, kontynuowanie prac nad oprogramowaniem służącym analizie danych naukowych i prowadzenie analizy istniejących obserwacji źródeł twardego promieniowania rentgenowskiego.

Kierownik projektu: Janusz Sylwester
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (Opus)
Okres realizacji
: 23 czerwca 2016 – 22 czerwca 2020

Przewiń do góry