Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

SAT. Od śrubki do satelity – dobre praktyki w nauczaniu fizyki w gimnazjach oraz fizyki z elementami astronomii w szkołach ponadgimnazjalnych

Projekt Od śrubki do satelity (akronim: Projekt SAT) realizowany był przez Centrum Badań Kosmicznych PAN w latach 2015 – 2018 w ramach programu ERASMUS+ (nr grantu: 2015-1-PL01-KA201-016801). Projekt skierowany był do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego głównymi zadaniem było przygotowanie innowacyjnych programów nauczania fizyki i opracowanie przykładów interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych wraz ze scenariuszami lekcji a także katalogu dobrych praktyk w nauczaniu.

Projekty edukacyjne zostały przygotowane zarówno przez nauczycieli posiadających duże doświadczenie zawodowe jak i pracowników naukowych Centrum Badań Kosmicznych PAN. Celem projektów edukacyjnych było ukazanie przykładów zastosowań wiedzy teoretycznej z kilku dziedzin nauki odnoszących się do wybranych zagadnień z podstawy programowej. Zostały one opracowane w taki sposób, aby rozwijać u uczniów kreatywność, umiejętności naukowego myślenia i wnioskowania oraz umiejętność pracy w grupie. Przykładowo uczeń tworząc projekt misji kosmicznej nie tylko poznawał zagadnienia dotyczące fizyki zjawisk, np.: prawo powszechnego ciążenia, prawa Keplera, Newtona, różnice pomiędzy pojęciami ciężaru i masy i odkrywał na czym polega zjawisko nieważkości – uczeń musiał także uwzględnić zagadnienia biologiczne, etyczne, informatyczne czy techniczne.

Programy nauczania zostały oparte na 2 filarach: pracy metodą projektową oraz jak najpełniejszym wykorzystaniu możliwości jakie oferują nowoczesne pomoce dydaktyczne takie, jak przykładowo zasoby otwartego oprogramowania i możliwość wykorzystania smartfonów do realizacji lekcji.

Partnerzy zagraniczni wnieśli do Projektu SAT bogate doświadczenie w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Współpraca z nimi pozwoliła zwiększyć bazę przykładowych projektów edukacyjnych i lepiej wykorzystać sprzęt obecny już w szkołach a także wzbogacić metodologię nauczania. Partnerzy brali także aktywny udział w przygotowaniu warsztatów dla nauczycieli.

W ramach projektu:

  • przeszkolono około 400 nauczycieli fizyki i innych przedmiotów przyrodniczych i ścisłych z zakresu prowadzenia lekcji z wykorzystaniem opracowanych metod i narzędzi,
  • przeprowadzono 3 międzynarodowe konferencje, w których udział wzięli nauczycieli i specjaliści z ośrodków doskonalenia nauczycieli w Polsce,
  • dotarto do ponad 15% wszystkich nauczycieli fizyki i pozostałych przedmiotów przyrodniczych i ścisłych poprzez kuratoria i ośrodki doskonalenia nauczycieli,
  • dotarto do kilkuset nauczycieli z Francji i Wielkiej Brytanii poprzez konferencje i workshopy zorganizowane przez partnerów projektowych.

Wszystkie rezultaty intelektualne projektu dostępne są na stronie WWW: http://sat.cbk.waw.pl

Koordynatorem projektu i liderem konsorcjum było Centrum Badań Kosmicznych PAN, partnerami: Cité de l’espace z Tuluzy we Francji oraz National Space Centre z Leicester w Wielkiej Brytanii. Projekt realizowali m.in.: dr hab. Małgorzata Królikowska-Sołtan prof. CBK PAN, dr Paweł Wajer i dr Edyta Woźniak, kierownikiem był dr Ryszard Gabryszewski.

Rola CBK PAN: Lider w konsorcjum międzynarodowym
Kierownik projektu
: dr Ryszard Gabryszewski
Źródło finansowania: ERASMUS+
Okres realizacji
: 2015-10-012018-03-31
Strona www projektu: http://sat.cbk.waw.pl/

Przewiń do góry