Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu
27 października 2021

Projekt EPOS PL+: grawimetry zainstalowane!

W dniach 20-21 października br., w Obserwatorium Astrogeodynamicznym CBK PAN w Borówcu, naukowcy z Instytutu Geodezji i Kartografii zainstalowali dwa grawimetry LaCoste&Romberg model G do ciągłej rejestracji zmian przyśpieszenia siły ciężkości. Celem planowanej na blisko 100 dni rejestracji jest wyznaczenie współczynnika skali grawimetru pływowego gPhoneX, na stałe pracującego w Obserwatorium.

Grawimetr gPhoneX został zakupiony w ramach Projektu EPOS PL+, którego uczestnikiem jest CBK PAN . Projekt EPOS-PL+ (European Plate Observing System)jest częścią największego europejskiego programu rozwoju infrastruktury badawczej w naukach o Ziemi . Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie funkcjonalności infrastruktury badawczej EPOS-PL – wielowarstwowej, multidyscyplinarnej i interpretacyjnej infrastruktury badawczej, gdzie zbierane i gromadzone są dane z rozproszonych sieci pomiarowych, a następnie opracowywane, standaryzowane i integrowane w postaci baz danych.

Przewiń do góry