Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu
23 czerwca 2021

Projekt EOTIST w Horyzoncie Europa

W dniach 28 czerwca – 2 lipca odbędą się dni informacyjne nt. wideningu, organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Integralną częścią takich wydarzeń jest przedstawienie uczestnikom polskich historii sukcesów, którymi z dumą powinniśmy się chwalić. Centrum Badań Kosmicznych PAN zaprezentuje projekt EOTiST, który rozwija kompetencje Zakładu Obserwacji Ziemi CBK PAN w dziedzinie monitorowania usług ekosystemowych przy użyciu danych satelitarnych.

Program Horyzont Europa ma wzmocnić Europejską Przestrzeń Badawczą udostępniając wnioskodawcom szereg instrumentów finansowych m.in. w ramach konkursów Teaming for Excellence, ERA Chairs, Twinning oraz nowych Excellence Hubs czy ERA Fellowships.

Łączny budżet przewidziany na wspomniane konkursy to 3,4 mld euro.

W pięciodniowym wydarzeniu informacyjnym wezmą udział eksperci ds. programów badawczych oraz naukowcy. Całość organizowana jest w wersji zdalnej, a formularze zapisu na poszczególne panele można znaleźć pod adresem: Widening i ERA w tydzień! Zapraszamy na cykl wydarzeń – Krajowy Punkt Kontaktowy (kpk.gov.pl)

Jedną z prelegentek będzie dr Edyta Woźniak z Zakładu Obserwacji Ziemi CBK PAN. Wystąpienie dr Woźniak zaplanowane jest na wtorek 29 czerwca, na godz. 11.

– Opowiem o realizowanym przez nas projekcie EOTiST, czyli Earth Observation Training in Science and Technology, zarówno o powodach, dla którego chcieliśmy go wdrożyć, jak i ścieżce, dzięki której uzyskaliśmy finansowanie – wyjaśnia dr Edyta Woźniak.

W trakcie projektu rozwijane są metody bazujące na  danych satelitarnych pozwalające na lepsze monitorowanie usług ekosystemowych . Koncepcja usług ekosystemowych wywodzi się z nauk ekonomicznych i wiąże się z pojęciem kapitału naturalnego. Za usługi ekosystemowe uważa się szeroko rozumiane korzyści uzyskiwane przez człowieka ze środowiska, mogą to być usługi zaopatrzeniowe (jedzenie, energia), usługi regulacyjne (pochłanianie CO2, ochrona gleby przed erozją, oczyszczanie gleb z nadmiaru azotanów) oraz usługi kulturowe (turystyka i rekreacja, edukacja, wrażenia estetyczne). Monitorowanie usług ekosystemowych metodami naziemnymi jest bardzo kosztowne lub czasami wręcz niemożliwe, zwłaszcza jeśli chcemy objąć badaniem całe regiony lub świat. Dzięki danym satelitarnym możemy dostarczać nowych informacji o ekosystemach w sposób ciągły zarówno w przestrzeni jak i czasie, określać dynamikę zmian w nich zachodzących oraz tworzyć modele prognostyczne rozwoju danego terenu. Ma to szczególne znaczenie w ewaluacji usług dostarczanych przez te ekosystemy a co za tym idzie w zrównoważonym zarządzaniu zasobami.

– Pozyskanie finansowania projektu trwało trzy lata, nasze wnioski były dwukrotnie dobrze oceniane, ale odrzucane. Jak wyglądała droga do sukcesu – to jedno z zagadnień, jakie poruszę w trakcie wtorkowego spotkania. Chcę podzielić się tym doświadczeniem, aby pomóc przyszłym wnioskodawcom – dodaje dr Woźniak.

Agenda wydarzenia dostępna jest pod adresem: Widening i ERA w tydzień: Współpraca i mobilność jednostek naukowych oraz naukowców – Krajowy Punkt Kontaktowy (kpk.gov.pl)

Przewiń do góry