Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu
27 lutego 2023

Program Szkół Kosmicznych FUTURE SPACE z maksymalną ewaluacją ERASMUS+

Miło nam poinformować, że prowadzony przez Centrum Badań Kosmicznych PAN projekt edukacyjny FUTURE SPACE (nr grantu: 2019-1-PL01-KA201-065434) uzyskał ocenę 100 punktów, co jest wartością maksymalną, jaką można uzyskać w procesie ewaluacji. Ponadto FUTURE SPACE został uznany przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ (FRSE) za przykład tzw. dobrej praktyki.

– Maksymalna liczba punktów, uzyskana podczas ewaluacji, wskazuje, że CBK PAN wraz z pozostałymi członkami konsorcjum, przygotowało świetny jakościowo produkt – program zajęć, który wspomoże nauczanie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych w szkołach średnich. Może także zostać wykorzystywany przez małe centra nauki i kluby naukowe w nauczaniu pozaformalnym. Program dostępny jest w języku polskim jak i angielskim – mówi dr Ryszard Gabryszewski kierujący projektem z ramienia CBK PAN. 

Czym konkretnie jest FUTURE SPACE? To interdyscyplinarny program tzw. szkół kosmicznych. Może stanowić doskonałe wsparcie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. Projekt realizowany był w ramach międzynarodowego konsorcjum przez Centrum Badań Kosmicznych PAN, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Polską Agencję Kosmiczną, Centrum Nauki NEMO z Amsterdamu w Holandii oraz Centrum Nauki i Muzeum Techniki NOESIS z Salonik w Grecji. 

Program Szkół Kosmicznych to program nauczania pozaformalnego, który z uwagi na odniesienia do aktualnej podstawy programowej wybranych przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, głównie fizyki i geografii, może być częściowo realizowany także podczas zajęć lekcyjnych w szkołach ponadpodstawowych. Tematyka do zaproponowanych lekcji była budowana na styku co najmniej kilku przedmiotów, związana z zagadnieniami astronomicznymi oraz z badaniami kosmicznymi. Koncepty lekcji odnoszą się do szeroko rozumianych badań kosmicznych, ale transparentnie łączą zagadnienia obecne w przedmiotach takich jak fizyka z astronomią, matematyka, geografia, biologia, a także podstawy przedsiębiorczości. Gotowe, w pełni przygotowane scenariusze zajęć w języku polskim, z precyzyjnymi instrukcjami przeprowadzenia lekcji, mogą stanowić konkretną pomoc w pracy nauczyciela, szczególnie w prezentowaniu interesujących, nowoczesnych i ciągle w pewnym sensie nieoczywistych zastosowań szkolnej wiedzy. Ważną kwestią dotyczącą założeń projektu było przygotowanie scenariusza w taki sposób, aby co najmniej część lekcji mogła być przygotowywana i prowadzona na przykład na zajęciach zarówno geografii, fizyki, jak i informatyki, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), najlepiej we współpracy nauczycieli wymienionych przedmiotów. Dzięki takiemu podejściu uczniowie w jasny i praktyczny sposób dostrzegą potencjał, jaki daje łączenie wiedzy i informacji z dwóch lub więcej dziedzin nauki, a dodatkowo nauczyciele będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedz.

– Mam nadzieję, że uzyskany bardzo dobry wynik ewaluacji pomoże w rozpowszechnieniu Programu Szkół Kosmicznych nie tylko w polskich szkołach – dodaje dr Gabryszewski i zaznacza, że ma nadzieję na kontynuację projektu. Zależy mu również na zgromadzeniu i wsparciu merytorycznym placówek edukacyjnych chętnych do pracy na bazie programu FUTURE SPACE.

W pracach nad projektem udział wzięli następujący pracownicy CBK PAN: mgr Aleksandra Grzegorczyk, dr Andrzej Kotarba, mgr Michał Krupiński, mgr Joanna Pietrzak, mgr Małgorzata Michalska, dr Paweł Wajer, dr Gordon Wasilewski, dr Edyta Woźniak oraz dr Natalia Zalewska

Więcej informacji o projekcie FUTURE SPACE można znaleźć na stronie: FUTURE SPACE PROJECT

Przewiń do góry