Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Wczesne ostrzeganie przeciwpowodziowe i prewencja ze szczególnym uwzględnieniem rzek Kabali i Durudżi w Gruzji

Głównym celem projektu było wspomaganie rozwoju systemu zarządzania kryzysowego lokalnych samorządów, które zmagają się ze zdarzeniami takimi jak nagłe powodzie (flash-flood) na wybranych rzekach w regionie Kachetia w Gruzji. W tym celu stworzono pilotażowy system ostrzegania przeciwpowodziowego. Poprzez wprowadzenie Systemów Informacji Geograficznej (GIS), satelitarnych obserwacji ziemi oraz narzędzi symulacyjnych starano się poprawić proces planowania i reagowania zespołów zarządzania kryzysowego.

W pierwszym roku przeprowadzono modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne rzek Durudżi i Kabali, a w drugim Ninoskhevi i Lagodekhiskhevi. CBK PAN (poprzez swoje Centrum Informacji Kryzysowej, CIK) przygotowało dane przestrzenne takie jak: Numeryczny Model Terenu, najdłuższe ścieżki spływu wód powierzchniowych, zlewnie, mapy pokrycie terenu i przepuszczalności gleb. W wyniku modelowania, przeprowadzonego przez hydrologów z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, powstały strefy zalewowe, które zaprezentowano na mapach zagrożenia powodziowego. Równolegle polscy eksperci starali się zmodyfikować i poprawić lokalne plany reagowania w dwóch samorządach. CIK stworzyło koncepcję sieci wodowskazów i było odpowiedzialne za wspieranie ich instalacji i monitoring ich pracy.

W listopadzie 2014 r. odbyły się warsztaty o charakterze symulacji dla dwóch samorządów w miejscowościach Kvareli i Lagodekhi. CIK wraz z zewnętrznymi ekspertami przygotowało i poprowadziło ćwiczenia dla członków samorządów odpowiedzialnych za zarządzanie w przypadku sytuacji kryzysowej. Podczas symulacji lokalne władze dostawały informacje zgodnie ze scenariuszem powodziowym i musiały wypracować odpowiedź i podejmować decyzje wspomagając się planem reagowania i mapami stref zalewowych na rzekach. Symulacja została powtórzona jesienią 2015 r. Tym razem została przygotowana przez gruzińskich specjalistów z państwowych instytucji z niewielką pomocą polskich ekspertów. CIK przygotowało mapy zagrożenia powodziowego. Ćwiczenie zostało poprzedzone pół roku wcześniej przez test, który miał zweryfikować wiedzę o lokalnym planie reagowania wśród członków zespołu zarządzania kryzysowego w samorządach Kvareli i Lagodekhi.

Projekt był prowadzony przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i finansowany przez program Polskiej Pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Kierownik projektu:  Brak informacji.
Źródło finansowania: MSZ
Okres realizacji
:  Brak informacji.

Przewiń do góry