Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Wizyta w CBK PAN (Warszawa)

Warszawska (główna) siedziba CBK PAN to miejsce, w którym zlokalizowana jest większość laboratoriów Centrum, oraz większość grup badawczych.

Preferujemy wizyty grup zorganizowanych. W zależności od wieku i zainteresowań uczestników organizujemy dla nich wykłady, prezentacje, warsztaty z różnych dziedzin, a także pokaz laboratoriów, gdzie powstają i są testowane projektowane w naszym instytucie instrumenty satelitarne.

Chęć takich odwiedzin należy zgłosić z wyprzedzeniem poprzez poniższy formularz. Wysłanie wniosku nie jest równoznaczne ze zgodą na wizytę grupy w CBK PAN w proponowanym terminie. O zgodzie lub jej braku poinformujemy w stosownym mailu.

Wniosek o przyjęcie grupy w CBK PAN należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej i przesłać na adres e-mail: wizyty@cbk.waw.pl.

Przewiń do góry