Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Patronaty Centrum

O patronat honorowy Centrum Badań Kosmicznych PAN mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięć o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej, w tym projektów społecznych, imprez i wydarzeń. Wniosek  o objęcie patronatem honorowym należy składać wyłącznie w formie pisemnej i przesłać na adres e-mail: patronaty@cbk.waw.pl razem z wypełnionym formularzem do wniosku. Złożenie wniosku oznacza akceptację warunków obejmowania przedsięwzięć patronatem honorowym przez CBK PAN.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu, ani ze zgodą Dyrektora CBK PAN na udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub odmowę udzielenia patronatu honorowego. Informacja o udzielonym patronacie zostanie umieszczona na stronie internetowej CBK PAN.

Wydarzenia dotychczas objęte honorowym patronatem CBK PAN
 • Cosmic Challenge: Pathfinder / AI, Fundacja Space Ship, styczeń – kwiecień 2024
 • Europejskie Miasta Nauki – Katowice, Uniwersytet Śląski, 9 – 10 grudnia 2023
 • 7. Śląski Festiwal Nauki Katowice, Uniwersystet Śląski, 9 – 11 grudnia 2023
 • W stronę gwiazd, edycja 2023, Gdańsk, październik – grudzień 2023
 • Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, 2023/24
 • III Ogólnopolska Konferencja Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji UW „Wyzwania współczesnej geoinformatyki”, on-line 30 października 2023
 • 8 Forum Inteligentnego Rozwoju, Uniejów, 19 – 20 października 2023
 • Kongres Futurologiczny 2023, Kraków, 9 – 10 września 2023
 • Cyber – Wawer. I science, i fiction, Warszawa Wawer, 17 czerwca 2023
 • Konferencja Naukowa Dzień Teledetekcji 2022, PW, 12 grudnia 2022
 • Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, 2022/23
 • Cosmodrill Space Day 2022, 15 października 2022
 • Horyzont Mars: Księżyc i Mars, 26 – 27 października 2022
 • W stronę gwiazd, edycja 2022, październik – listopad 2022
 • Kongres Futurologiczny 2022, 10 – 11 września 2022
 • 7 Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2022, 6 – 7 czerwca 2022
 • Marsjańska Misja Analogowa – Earth: Otherworld I, 1 – 9 czerwca 2022
 • V KGK Space Resources Conference, AGH, 19 – 20 maja 2022
 • II International Conference on Space and Telecommunications Law, 25 – 26 marca 2022
 • World Space Week, Wrocław, 6 października – 4 grudnia 2021
 • W stronę gwiazd, edycja 2021, Gdańsk, październik – listopad 2021
 • Konferencja Naukowa „Dzień Teledetekcji 2021″, Polska on-line, 21 listopada 2021
 • Konferencja Near Space 2021, Toruń, 20 listopada 2021
 • IV Forum Inteligentnego Rozwoju, Toruń, 26-29 września 2021
 • Cosmic Challenge III edycja, Polska, wrzesień – grudzień 2021
 • IV KGK Space Resources Conference, AGH, 13 – 14 października 2021
 • International Conference on Space and Telecommunications Law, 26 – 27 marca 2021
 • World Space Week, Wrocław, 23 październik – 22 listopad 2020
 • Cosmic Challenge II edycja, Polska, styczeń – lipiec 2021
 • W stronę gwiazd, edycja 2020, Gdańska, październik 2020 – styczeń 2021
 • III Konferencja Górnictwa Kosmicznego, AGH, 21 maja 2020
 • EkoForum 2020, Wrocław, 26 maja 2020
 • Międzynarodowe Spotkanie Sektora Branży Kosmicznej 2020, Gdańsk, 6 – 8 marca 2020
 • Cosmic Challenge 2020, Polska, styczeń – lipiec 2020
 • Konferencja Near Space 2019, Toruń, 18-19 października 2019
 • Obchody IAU100 w Polsce; 2019
 • Konkurs na nazwy planet pozasłonecznych IAU100 NameExoWorlds; Polska, maj – grudzień 2019
 • II Konferencja Górnictwa Kosmicznego; Kraków, 16 maja 2019
 • Konkurs Lego PCSpacePrinter – Into Orbit; miejsce: Wałcz/ Leage, 2019
 • XVII Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków; Warszawa, 14-17 grudnia 2018
 • GIS Day 2018 SGGW ; Warszawa, 23 listopada 2018
 • World Space Week – Wrocław; Wrocław, 5 października 2018
 • Konferencja Near Space 2018; Toruń, 22 września 2018
 • I Studencka Konferencja Górnictwa Kosmicznego; Kraków, 24 maja 2018
 • Piknik naukowy Sobieskiego; Warszawa, 19 października 2017
 • Konferencja Near Space 2017; Toruń, 20 maja 2017
 • III Konferencja Naukowa „Geofizyka w Kosmosie”; Chorzów, 14-15 maja 2017
 • Symulacja analogowej misji marsjańskiej EXO.17; Utah (USA), 11-26 marca 2017
 • IV Polski Kongres Przedsiębiorczości; Lublin, 27-28 października 2016
 • Konferencja Near Space; Toruń, 16 kwietnia 2016
Przewiń do góry