Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Polski udział techniczny w fazie D projektu STIX / Solar Orbiter

STIX – Rentgenowski spektrometr obrazujący jest jednym z 10 instrumentów na pokładzie sondy Solar Orbiter, misji klasy M Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Celami naukowymi instrumentu STIX są:

  • zbadanie mechanizmów przyspieszających cząstki energetyczne oraz
  • służenie jako łącznik między obserwacjami zdalnymi a obserwacjami
  • przeprowadzanymi lokalnie (in-situ).

W ramach projektu CBK jest odpowiedzialne za:

  1. Komputer pokładowy dla instrumentu STIX (IDPU), włączając elektronikę IDPU, oprogramowanie lotne niskiego poziomu (BSW), obudowę mechaniczną tzw. IDPU Box. Dodatkowo, CBK jest odpowiedzialne za integrację IDPU z PSU (dostarczane przez Czechy) do IDPU Box. Zintegrowane podsystemy będą następnie dostarczone przez CBK do STIX PI (FHWN, Szwajcaria).
  2. Opracowanie modelu termicznego instrumentu i jego podsystemów oraz weryfikację modelu poprzez dedykowane testy TV i TB.
  3. Naziemną aparaturę testującą (EGSE).

Obecna faza projektu, jest ostatnią fazą prac związanych z budową instrumentu STIX. Jej wynikami będą modele kwalifikacyjny i lotny IDPU i IDPU Box.

Kierownik projektu: Konrad Skup
Źródło finansowania: Europejska Agencja Kosmiczna (PRODEX)
Okres realizacji
: 1 września 2014 – 30 czerwca 2019

Przewiń do góry