Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

PITHIA. Zintegrowane środowisko badawcze i serwisy; plazmosfery, jonosfery, termosfery w sieci placówek badawczych

Projekt PITHIA (PITHIA-NRF), obejmujący sieć placówek badawczych, ma na celu zbudowanie europejskiej rozproszonej sieci integrującej systemy i instrumenty obserwacyjne, systemy do przetwarzania danych i modele predykcyjne z obszaru jonosfery, termosfery i plazmosfery. PITHIA-NRF zapewnieni ujednolicony dostęp do systemów obserwacyjnych, systemów; wyszukiwania, dostępu, interoperacyjności i wielokrotnego użytku (FAIR) danych i znormalizowanych produktów danych. Dzięki projektowi PTHIA będą możliwe także usługi szkoleniowe i stworzenia innowacyjnych platform udostępniania wiedzy. PITHIA-NRF toruje drogę nowym technologiom obserwacyjnym, procedurom i narzędziom do kompleksowego przejścia od modeli badawczych do aplikacji dostosowanych do wymagań danych technologii, łącząc najlepsze w swojej dziedzinie jednostki badawczo-rozwojowe.

Kierownik zadania CBK: Hanna Rothkaehl
Źródło finansowania: Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020
Okres realizacji
: 01 kwietnia 2021 – 31 marca 2025

Przewiń do góry