Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Opracowanie systemu pozycjonowania i kontroli orientacji satelity (AOCS – Attitude and Orbital Control Systems) dla platformy satelitarnej HyperCube budowanej w ramach Projektu Renesans

Celem projektu jest opracowanie systemu pozycjonowania i kontroli orientacji satelity (AOCS – Attitude and Orbital Control Systems) modułowej i skalowalnej platformy satelitarnej HyperCube. W zalezności od wyniku analiz w ramach projektu zostaną zakupione lub opracowane komponenty systemu AOCS, oprogramowanie sterujące oraz system testujący.

Kierownik projektu: Roman Wawrzaszek
Źródło finansowania: Creotech Instruments S.A.
Okres realizacji
: 2 lutego 2018 – 30 czerwca 2020

Przewiń do góry