Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Opracowanie i walidacja układu sterowania manipulatora satelitarnego

Celem realizowanego projektu jest opracowanie i walidacja układu sterowania manipulatora satelitarnego używanego do przechwytywania satelitów. W układzie sterowania zastosowane zostaną nowatorskie rozwiązania, m.in. wykorzystujące nowe algorytmy, opracowane już przez kierownika projektu. Zostanie także zbudowany model matematyczny przegubu manipulatora satelitarnego w oparciu o dane z badań laboratoryjnych pary kinematycznej manipulatora WMS Lemur, która obecnie jest rozwijana i komercjalizowana w ramach współpracy CBK PAN z jedną z firm działających w branży kosmicznej. Walidacja opracowanego układu sterowania przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem symulacji numerycznych oraz podczas kampanii testowej na dostępnym w CBK PAN specjalnym stanowisku, wykorzystującym płaskie łożyska powietrzne do symulowania warunków mikrograwitacji. Na zakończenie projektu planowane jest osiągnięcie piątego poziomu gotowości technologicznej, który wymaga zweryfikowania komponentów danej technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego oraz ich integracji z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Ostatnim etapem będzie ocena możliwości wdrożenia opracowywanego układu sterowania.

Więcej informacji o programie LIDER: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/

Projekt „Opracowanie i walidacja układu sterowania manipulatora satelitarnego” finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy nr LIDER/19/0117/L-10/18/NCBR/2019. W ramach programu LIDER finansowane są projekty naukowe, których wyniki mogą być wykorzystane w gospodarce.

Kierownik projektu: Tomasz Rybus
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, LIDER X
Okres realizacji
: 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2021

Przewiń do góry