Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

Celem projektu „openSPACE” jest cyfrowe udostępnienie zasobów informacyjnych dotyczących obserwacji Ziemi i kosmosu właśnie poprzez ich digitalizację, a  dodatkowo  oznaczenie, czyszczenie, podniesienie jakości, z opisem wystandaryzowanych metadanych, a także  upowszechnienie   tych  danych w Internecie w sposób bezpłatny, otwarty, z oznaczoną jakością, która pozwoli na ich efektywne szerokie wykorzystanie.

Projekt zakłada powstanie w ciągu 3 lat dwóch baz danych – dane  naukowe   CBK  PAN oraz nieprzetworzone surowe dane pomiarowe dotyczące nauki – które oprócz walorów niewątpliwie ważnych dla poszerzenia wiedzy  społeczeństwa, wykorzystaniu ich w badaniach naukowych, a także na rzecz administracji publicznej i społeczeństwa ogólnie pozwolą na rozwój wielu branż, nie tylko kosmicznej.

Repozytorium otwartych danych: https://data.cbkpan.pl/

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Rola CBK PAN: Lider 
Kierownik projektu
: prof. Zbigniew Kłos
Źródło finansowania: współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Okres realizacji
: 2020-02-012023-9-31
Strona www: https://openspace.cbk.waw.pl/ 

Przewiń do góry