Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu
1 lutego 2023

openSPACE: prace nad budową repozytorium trwają!

Praca w projekcie Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, realizowanym w CBK PAN, wre! Kolejne etapy projektowe wraz z procesami formatowania danych, ich odpowiednim oznaczaniem, oraz opisami metadanymi, trwają, a  już planowany jest kolejny przetarg w kategorii oceny jakości danych.

Projekt openSPACE zakłada nieodpłatnie udostępnienie w Internecie wyselekcjonowanych zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, poprzez ich cyfryzację, a wcześniej oznaczenie i specjalistyczne czyszczenie danych, podniesienie ich jakości, opis wystandaryzowanymi metadanymi. Możliwość ogólnego dostępu do zróżnicowanych publikacji naukowych, zbiorów danych i wyników z pomiarów z dwóch polskich satelitów czy danych z Polskiej Aparatury Kosmicznej, danych z jonogramów, stanowi niezwykle ważny dla Centrum krok w dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą z każdym, kto takich informacji będzie poszukiwał.

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Przewiń do góry