Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu
5 stycznia 2023

openSPACE: budowa repozytorium otwartych danych CBK PAN na ostatniej prostej

Realizacja projektu Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, dzięki któremu będzie możliwe nieodpłatne udostępnienie wyselekcjonowanych zasobów danych, zebranych na przestrzeni lat w CBK PAN, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, przechodzi do ostatniego etapu. Obecnie trwają procesy formatowania danych, ich odpowiednie oznaczanie, oraz opisy wystandaryzowanymi metadanymi. Finalnym formatem metadanych będzie JSON, czyli (ang. JavaScript Object Notation) otwarty format zapisu struktur danych. Specjalistyczne prace powinny zakończyć się utworzeniem odpowiednio przygotowanych baz danych, gotowych do nieodpłatnego udostępnienia na platformie openSPACE.

Prace projektowe, związane z analizą zasobów nauki objętych projektem, a następnie oddanie platformy otwartych danych do użytkowania wraz z jej wdrożeniem są właśnie w szczytowych fazach realizacji. Gotowa platforma openSPACE powinna być zatwierdzona do użytku w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Platforma umożliwi dostęp użytkownikom do danych CBK PAN poprzez specjalnie opracowaną aplikację z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki internetowej. W projekcie struktury platformy przewidziana jest także możliwość pobierania automatycznie surowych danych poprzez inne systemy informatyczne (z wykorzystaniem API). Wyjątkowo ciekawym aspektem jest na pewno fakt, że do korzystania z cyfrowych zasobów danych na openSPCAE nie będzie konieczności tworzenia profilu, loginu, oraz generowania hasła dostępu.

Repozytorium openSPACE jako baza unikatowych danych CBK PAN będzie źródłem wyspecyfikowanych danych różnego rodzaju:  dokumentów, raportów, opracowań oraz publikacji i monografii dotyczących obserwacji Ziemi i Kosmosu. Zbiory ogromnej ilości danych będą uporządkowane, posortowane, ogólnodostępne i darmowe dla każdego zainteresowanego w dowolnych celach – poszerzenia wiedzy, w administracji publicznej czy edukacji.

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Przewiń do góry