Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu
16 lutego 2024

Ogłoszenie o szóstym (ostatnim) naborze zgłoszeń do programu PITHIA-NRF TNA

Szósty ostatni nabór zgłoszeń w projekcie PITHIA-NRF, którego celem jest zapewnienie efektywnego i wygodnego dostępu do najlepszych europejskich obiektów badawczych, umożliwiających obserwacje górnych warstw atmosfery – plazmosfera, jonosfera i termosfera – jest otwarty. Dostęp jest organizowany w ramach programu Trans-National Access (TNA) i umożliwia naukowcom oraz innym zainteresowanym podmiotom realizację własnych projektów w jednym z dwunastu ośrodków badawczych PITHIA-NRF. CBK  PAN jako członek konsorcjum uczestniczy w programie TNA i oferuje dostęp do wybranych danych, a także możliwość zaplanowania i przeprowadzenia obserwacji stacją LOFAR PL610 w Borówcu. Nabór trwa od 15 stycznia do 31 Maja 2024, zgłoszenia będą rozpatrywane również w trakcie trwania naboru. To ostatnia szansa, aby ubiegać się o możliwość realizacji swoich projektów z wykorzystaniem wiodących europejskich infrastruktur badawczych w ramach PITHIA-NRF.

Więcej informacji na temat naboru i programu TNA znajduje się pod linkiem:

https://pithia-nrf.eu/pithia-nrf-users/tna/tna-calls/sixth-tna-call

Przewiń do góry