Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu
19 września 2023

Ogłoszenie o piątym naborze zgłoszeń do programu PITHIA-NRF TNA

Projekt PITHIA-NRF ogłasza piąty nabór zgłoszeń, którego celem jest zapewnienie efektywnego i wygodnego dostępu do najlepszych europejskich obiektów badawczych, umożliwiających obserwacje górnych warstw atmosfery, takich jak plazmosfera, jonosfera i termosfera. Dostęp jest organizowany w ramach programu Trans-National Access (TNA) i umożliwia naukowcom oraz innym zainteresowanym podmiotom realizację własnych projektów w jednym z dwunastu ośrodków badawczych PITHIA-NRF. CBK jako członek konsorcjum uczestniczy w programie TNA i oferuje dostęp do wybranych danych, a także możliwość zaplanowania i przeprowadzenia obserwacji stacją LOFAR PL610 w Borówcu. Nabór trwa od 1 Września do 30 Listopdada 2023, zgłoszenia będą rozpatrywane również w trakcie trwania naboru.

Więcej informacji na temat naboru i programu TNA znajduje się pod linkiem:

https://pithia-nrf.eu/pithia-nrf-users/tna/tna-calls/fifth-tna-call

Celem projektu PITHIA-NRF jest utworzenie europejskiej sieci integrującej obserwatoria, narzędzia do przetwarzania danych i modele przeznaczone do badania jonosfery, termosfery i plazmosfery. W ramach PITHIA-NRF  udostępnione będą w jednym miejscu europejskim naukowcom i użytkownikom kluczowe infrastruktury, takie jak EISCAT, LOFAR, jonosondy i digisondy, odbiorniki GNSS, systemy Dopplera, riometry i odbiorniki VLF, zapewniając optymalne wykorzystanie i wspólny rozwój. Projekt PITHIA-NRF chce zapewnić prosty i przejrzysty dostęp do zaplecza badawczego, danych FAIR, standardowych produktów, szkoleń i innowacyjnych usług.

Mapa z zaznaczonymi jednostkami badawczymi uczestniczącymi w programie TNA.
Przewiń do góry