Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Youth for Space Challenge – ODYSSEUS II

W latach 2014-2017 Centrum Badań Kosmicznych PAN brało udział w projekcie ODYSSEUS II realizowanym w ramach programu Horyzont 2020 (numer grantu: 640218). Projekt skierowany był do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów I stopnia. Jego głównymi celami było przybliżenie i rozwój zainteresowań problematyką badań kosmicznych, popularyzacja ścisłych kierunków rozwoju zawodowego i karier w sektorze kosmicznym oraz podniesienie społecznej świadomości użyteczności eksploracji przestrzeni kosmicznej. Cele projektu realizowano poprzez przygotowanie i przeprowadzenie dwóch paneuropejskich konkursów o tematyce kosmicznej w 3 kategoriach wiekowych: a/ skywalkers: 7 – 13 lat, b/ Pioneers: 14 – 19 lat oraz c/ Explorers: 17 – 22 lata. Konkurs realizowany był w 3 etapach: krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Nagrodami były iPady, teleskopy z automatycznym prowadzeniem natomiast nagrodą główną w kategorii Explorers był wyjazd do Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej oraz obserwacja przygotowań i startu misji kosmicznej oraz staże w ESA dla studentów.

W ramach Projektu opracowano materiały edukacyjne dla młodzieży, które mogą być także wykorzystane w szkołach przez nauczycieli. Są one dostępne w większości języków UE, także w języku polskim. Można je znaleźć na stronie WWW: https://www.odysseus-contest.eu/pl

Centrum Badań Kosmicznych PAN koordynowało realizację konkursu w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Instytut zaangażował łącznie ok. 4000 uczestników z tych krajów, co stanowiło więcej niż 10% wszystkich uczestników z całej Europy. W Centrum organizowano zarówno etapy krajowe konkursu jak i regionalne półfinały, goszczono także uczestników z Francji i Grecji. W Jury konkursu zasiadali wybitni przedstawiciele dziedzin nauki i techniki związanych z astronomią i badaniami kosmicznymi, z Polski jak i krajów bałtyckich.

Centrum Badań Kosmicznych PAN był jednym z 14 europejskich partnerów konsorcjum, w skład którego wchodziły agencje kosmiczne, uniwersytety, firmy sektora kosmicznego, centra nauki i technologii oraz domy mediowe. Projekt realizowany był przez dr hab. Małgorzatę Królikowską-Sołtan prof. CBK PAN, dr Ryszarda Gabryszewskiego oraz Marcina Nasiłowskiego.

Rola CBK PAN: Partner w konsorcjum międzynarodowym
Kierownik projektu
: dr Ryszard Gabryszewski, dr hab. Małgorzata Królikowska-Sołtan (w zakresie prac CBK PAN)
Źródło finansowania: Horyzont 2020
Okres realizacji
: 2014-01-01 – 2017-12-31

Przewiń do góry