Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Zamówienia publiczne

Znak przetargu

Tytuł

Termin składania ofert
KP.ZP.26.33.2020

Wykonanie analiz połączeń klejonych dla temperatur kriogenicznych rzędu 40K, między elementami szklanymi, a tytanowymi lub aluminiowymi pracującymi w warunkach próżni kosmicznej.

OgłoszenieSIWZZ1Z2Z3Z4Z5, Z6, Z7

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

12.01.2021

Zakończony

KP.ZP.26.34.2020

Dostawa komputerów stacjonarnych

OgłoszenieSIWZZ1Z2Z3Z4Z5, Z6

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

11.01.2021

Zakończony

KP.ZP.26.01.2021

Wykonanie usługi digitalizacji negatywów, zawierających zdjęcia
jonogramów, przetworzenie dostarczonych plików graficznych oraz
zdigitalizowanego materiału.

Link do postępowania przetargowego

25.05.2021
KP.ZP.26.07.2021

Dostawa biurowego oprogramowania komputerowego

Link do postępowania przetargowego

07.05.2021
KP.ZP.26.02.2021

Adaptacja pomieszczeń warsztatowo – laboratoryjnych o
podwyższonej czystości typu „cleanroom” w CBK PAN przy ulicy Bartyckiej
18A w Warszawie.

Link do postępowania przetargowego

21.05.2021
KP.ZP.26.04.2021

Zawarcie umowy ramowej na dostawę sprzętu komputerowego

Link do postępowania przetargowego

10.05.2021
KP.ZP.26.06.2021

Świadczenie usług konsultacji i realizacji działań w zakresie
obszarów merytorycznych: edukacja, administracja i promocja sektora
kosmicznego, w projekcie SpaceRegion oraz wsparcie w zakresie
innowacyjności.

Link do postępowania przetargowego

21.05.2021, godz. 12:00
KP.ZP.26.09.2021

Odnowienie rocznych kontraktów serwisowych do posiadanych przez
użytkownika licencji IDL

Link do postępowania przetargowego

21.05.2021
KP.ZP.26.16.2021

Świadczenie usług doradczych w zakresie inżynierii systemowej, projektowaniu strukturalnym i termicznym Fine Guidance System dla misji ARIEL

Link do postępowania przetargowego

23.07.2021
KP.ZP.26.18.2021

Dostawa oprogramowania antywirusowego

Link do postępowania przetargowego

19.08.2021
KP.ZP.26.12.2021

Dostawa kół reakcyjnych dla projektu EagleEye
Delivery of reaction wheels for the EagleEye project

Link do postępowania przetargowego

20.07.2021
KP.ZP.26.20.2021

Dostawa biurowego oprogramowania komputerowego

Link do postępowania przetargowego

15.09.2021
KP.ZP.26.22.2021

Dostawa sprzętu komputerowego
część I: dostawa stacjonarnego sprzętu komputerowego
część II: dostawa przenośnego sprzętu komputerowego

Link do postępowania przetargowego

16.09.2021
Przewiń do góry