Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Centrum Informacji Kryzysowej

Centrum Informacji Kryzysowej (CIK)  działające w Centrum Badań Kosmicznych PAN to zespół specjalistów w dziedzinie geoinformacji i zarządzania kryzysowego posiadający doświadczenie w pracy w warunkach operacyjnych. Misją Centrum Informacji Kryzysowej jest zwiększanie efektywności działań w obszarze zarządzania kryzysowego i ratownictwa poprzez:

  • efektywne wykorzystywanie istniejących możliwości technicznych w zakresie informacji geoprzestrzennej oraz teledetekcji satelitarnej i lotniczej,
  • rozwój nowych metod i narzędzi w tym obszarze, w szczególności rozwój zastosowań technik satelitarnych,
  • zwiększanie świadomości i kompetencji w zakresie wykorzystania technik satelitarnych i geoinformacji przez organizację szkoleń, ćwiczeń oraz demonstracji i testów nowych rozwiązań technicznych.

CIK oferuje użytkownikom z obszaru zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności, bezpieczeństwa publicznego oraz organizacjom pozarządowym:

  • wsparcie operacyjne podczas działań,
  • wsparcie procesów analitycznych i planistycznych,
  • udział w ćwiczeniach,
  • organizację szkoleń i symulacji,
  • organizację testów nowych rozwiązań technicznych.
Przewiń do góry