Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Zakład Geodezji Planetarnej

Zakład Geodezji Planetarnej (ZGP) istnieje od 1965 roku kolejno: w Zakładzie Geofizyki PAN, Instytucie Geofizyki PAN, a od roku 1977 jako jeden z zakładów Centrum Badań Kosmicznych PAN. W skład Zakładu wchodzą Pracownia Geodezji Satelitarnej z siedzibą w Warszawie i Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu, koło Poznania. W ramach Pracowni funkcjonują także Laboratorium Geodynamiczne w Książu  i Stacje Obserwacji GNSS  w Warszawie i we Władysławowie.

Nowoczesne badania Ziemi nie mogą się obejść bez techniki kosmicznej, stąd ulokowanie badań geodezyjnych w Centrum Badań Kosmicznych. Zarówno tematyka ściśle badawcza, związana z budową i dynamiką globu ziemskiego, jak i praktyka rutynowych pomiarów geodezyjnych i nawigacji, polegają na wykorzystaniu techniki satelitarnej. Zwłaszcza rozwój w ostatnich latach nawigacyjnych systemów satelitarnych GNSS (Global Navigation Satellite Systems) dostarcza stale nowych impulsów zarówno do prac poznawczych jak i szeroko rozumianych aplikacji. Jednocześnie pojawiają się relacje z innymi rozwijającymi się dziedzinami, takimi jak astronomia, fizyka fundamentalna, geofizyka,  geologia, czy ekologia. Zmusza to do podejmowania tematyki o szerokim zakresie, interdyscyplinarnej, mieszczącej się tak w badaniach podstawowych jak i dających praktyczne zastosowania.

Tematyka badawcza Zakładu Geodezji Planetarnej CBK PAN obejmuje:

Badania geodynamiczne:

 • Badania ruchu obrotowego Ziemi, w tym ruchu bieguna ziemskiego;
 • Modelowanie i wyznaczanie deformacji globu ziemskiego, w tym zmian pozycji związanych z tektoniką i zjawiskami lokalnymi;
 • Badanie i wyznaczanie zmian pola grawitacyjnego Ziemi;
 • Pomiary i analiza pływów ziemskich; zjawisk tektonicznych i geochemicznych:
 • Zmiany poziomu morza;

Metody i techniki geodezji satelitarnej w tym:

 • Globalne układy współrzędnych, w tym światowa i krajowa skala czasu;
 • Realizacje nowoczesnych, przestrzennych sieci geodezyjnych za pomocą technik satelitarnych;
 • Nowe techniki precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji z wykorzystaniem sztucznych satelitów, w tym techniki pomiarów laserowych;
 • Metody wyznaczania orbit satelitów;
 • Obserwacje i wyznaczanie trajektorii śmieci kosmicznych (space debris);
 • Nowatorskie techniki geodezji satelitarnej.

Zakład prowadzi następujące stałe służby pomiarowo-obserwacyjne:

Zakład uczestniczy w pracach Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA i Komisji Europejskiej nad rozwojem i wykorzystaniem systemów GALILEO, EGNOS oraz budową i rozwojem programu Świadomości Sytuacyjnej w Przestrzeni Kosmicznej (SSA).

Przewiń do góry