Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Centrum Prognoz Heliogeofizycznych

Centrum Prognoz Heliogeofizycznych (CPH) CBK PAN jest członkiem International Space Environmental Service (ISES) od 1996 roku i ma status Regional Warning Centre. W ramach sieci ISES RWC Warszawa prowadzi na bieżąco wymianę danych dotyczących Słońca, Ziemi i jej środowiska kosmicznego z innymi obserwatorami, udostępnia online zapisy z pomiarów jonosondy CBK PAN w Warszawie, prowadzi serwis pogodowy i know-how, dotyczący szeroko pojętej pogody kosmicznej, publikuje m.in. biuletyn URSIGRAM Warsaw z danymi jonosferycznymi (dane z jonosondy CBK PAN w Warszawie) i magnetycznymi (dane z Centralnego Obserwatorium Geofizycznego PAN w Belsku) oraz komunikat z przeglądem/prognozą aktywności Słońca, geomagnetyzmu, stanu jonosfery i warunków łączności (codzienne).

Dla Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami (WBZC )CPH opracowuje zestawy danych heliogeofizycznych do prognozowania warunków propagacji fal krótkich i utrzymuje do nich całodobowy dostęp oraz przygotowuje comiesięczne prognozy warunków łączności radiowej dla zdefiniowanych przez WBZC obszarów.

Ponadto udostępnia online aplikację Trasy 6.0 (System Obliczający Warunki Łączności Radiowej na Falach Krótkich), która pozwala na wyznaczanie z modeli jonosfery optymalnych częstotliwości (fale krótkie, 2-30 MHz) komunikacji między zadanymi antenami na Ziemi.

Centrum Prognoz Heliogeofizycznych prowadzi również dla WBZC szkolenia i warsztaty z podstaw fizyki jonosfery i wpływu pogody kosmicznej na warunki propagacyjne.

Przewiń do góry