Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Zakład Fizyki Plazmy

Tematyka badawcza: 

  • Fizyka plazmy kosmicznej
  • Fizyka magnetosfer planetarnych, księżyców  i ciał układu Słonecznego,
  •  Fizyka jonosfery ziemskiej i Księżyców Galileuszowych Jowisza.
  •  Diagnostyka radiowa układu słonecznego, pomiary in situ, Infrastruktura LOFAR
  • Plazma pyłowa
  • Pogoda kosmiczna
  • Wpływ pogody kosmicznej na infrastrukturę naziemną
  • Promieniowanie kosmiczne
  • Emisje elektromagnetyczne  i prądy w obszarze jonosfery i magnetosfery ziemskiej, Dynamiczne procesy plazmy zorzowej
Przewiń do góry