Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Zespół Eksploracji Marsa

Tematyka badawcza:

  • Atmosfery i powierzchnie planet: jednym z celów jest badanie możliwych źródeł metanu i jego transportu do atmosfery. Prowadzi to do opracowania modelu atmosfery marsjańskiej z uwzględnieniem produkcji i transportu głównych i śladowych składników atmosfery. Innym celem jest badanie i interpretacja widm VIS i IR powierzchni planetarnych mierzonych w ramach eksperymentów kosmicznych. Pracujemy nad analizą równań transportu promieniowania w zakresach widmowych VIS i IR oraz nad symulacjami numerycznymi transmitancji i radiancji atmosfer zawierających gazy, aerozole i pył, oraz poddanej wpływowi parametrów optycznych powierzchni. Dane referencyjne uzyskujemy poprzez modelowanie i analizę współczynnika odbicia i emisyjności mierzonego w laboratorium. Dane z misji kosmicznych (np. TGO, MRO, MarsExpress) służą do porównywania modeli z obserwacjami.
  • Geologia planetarna: głównym celem badań jest odtwarzanie ewolucji Marsa, w tym charakterystyka wulkanizmu, tektoniki i aktywności hydrotermalnej, z wykorzystaniem wszystkich istotnych danych orbitalnych z misji kosmicznych: Mars Express (PFS, OMEGA, HRSC), Mars Reconnaissance Orbiter (HiRISE, CTX, CRISM, SHARAD), Mars Odyssey (THEMIS) oraz ExoMars TGO (CaSSIS, NOMAD, FREND). W szczególności, obecnie koncentrujemy się na potencjalnych źródłach emisji gazów śladowych uwalnianych z litosfery Marsa do atmosfery. Gazy te zostały wykryte przez niektóre sondy, inne nie potwierdziły na razie ich obecności. Innym ważnym aspektem naszych prac jest badanie ziemskich analogów, co pozwala na głębsze zrozumienie procesów geologicznych zachodzących na Marsie. Równie istotną naszą działalnością jest opracowywanie innowacyjnych koncepcji geologicznej eksploracji planet skalistych i planetoid.

Naukowcy ZEM brali i biorą udział w eksperymentach kosmicznych:

  • CaSSIS i NOMAD (ExoMars 2016 Trace Gas Orbiter)
  • MIMA (ExoMars 2022)
Przewiń do góry