Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Laboratorium Satelitarnych Aplikacji Układów FPGA

Laboratorium Satelitarnych Aplikacji Układów FPGA (Field Programmable Gate Array) powstało w 2008 roku dzięki programowi FOCUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Na powierzchni około 150 m2 zorganizowano w pełni wyposażone laboratorium elektroniczne spełniające wymagania Europejskiej Agencji Kosmicznej dotyczące budowy satelitarnych podsystemów elektronicznych, w tym wymagania EPA (ESD Protected Area). Laboratorium posiada kompletne wyposażenie pozwalające na projektowanie, wykonywanie, uruchamianie i testowanie zaawansowanych systemów cyfrowych opartych na technologii FPGA, a więc: komputerów i kontrolerów pokładowych, systemów sterowania matrycami CCD i CMOS oraz przetwarzania obrazów uzyskiwanych z tych matryc, systemów DSP pozwalających na przetwarzanie sygnałów o częstotliwości ponad 1 GHz oraz systemów rozbudowanych zasilaczy satelitarnych wykorzystujących technologię FPGA. Oficjalne otwarcie laboratorium nastąpiło 19 lutego 2009 w obecności Zarządu FNP.

W Laboratorium Satelitarnych Aplikacji Układów FPGA (Field Programmable Gate Array) prowadzone są prace w projektach satelitarnych i lotniczych głównie związanych z FPGA. Zatrudnionych jest 15 osób, w tym dwóch doktorów i trzech doktorantów.

W okresie 1.10.2018 – 30.09.2021 w Centrum Badań Kosmicznych PAN realizowany jest projekt pt. „Future control and data handling unit for platforms and payloads for microsatellites” w Programie TEAM TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020 (PO IR). Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie nowego rodzaju komputera pokładowego dla misji (mikro)satelitarnych, łączącego cechy przetwarzania danych ładunku użytecznego oraz awioniki w oparciu o połączenie zalet mikroprocesora w architekturze ARM oraz re-konfigurowalnego układu FPGA.

Dzięki dofinansowaniu, które CBK otrzymało w latach 2010-12 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I – „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego, została zakupiona aparatura i meble do nowego Laboratorium Finalnych Testów Funkcjonalnych Aparatury Satelitarnej i Lotniczej.

Przewiń do góry