Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych

Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych jest nowo utworzoną (od 1 kwietnia 2019) jednostką organizacyjną Centrum Badań Kosmicznych PAN, zlokalizowaną w Zielonej Górze. Podlega Laboratorium Mechatroniki i Robotyki (LMRS CBK PAN) w Warszawie.

Tematyka badawcza:

  • teoria sterowania w odniesieniu do manipulatorów satelitarnych i pojazdów planetarnych;
  • projektowanie sterowników manipulatorów satelitarnych i ich wdrażanie sprzętowe;
  • zwiększenie niezawodności działania sterowników poprzez wprowadzenie programowych metod redundancji;
  • opracowanie efektywnych algorytmów programowania FPGA i ich optymalizacji w zastosowaniu do robotyki kosmicznej;
  • wykorzystanie metod wizyjnych do sterowania manipulatorami i robotami kosmicznymi.

 

Przewiń do góry