Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Rada Naukowa

Zgodnie ze statutem CBK PAN Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Centrum. Podstawowym zadaniem Rady Naukowej jest dbałość o wysoki poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych prowadzonych w Centrum oraz o rozwój kadr naukowych Centrum. Rada Naukowa m.in. określa profil Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki, przyjmuje  programy  badań,  współpracy  z  zagranicznymi  instytucjami  naukowymi  oraz plan działalności wydawniczej, dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Centrum, zatwierdza sprawozdania z działalności Centrum.

Skład obecnej Rady Naukowej CBK PAN na kadencję 2023-2026:

Prezydium Rady Naukowej

  • Prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz – Przewodniczący
  • Prof. dr hab. Ryszard Romaniuk – Zastępca Przewodniczącego
  • Dr hab. Hanna Rothkaehl – Zastępca Przewodniczącego
  • Prof. dr hab. Marek Sarna – Zastępca Przewodniczącego
  • Dr hab. inż. Piotr Orleański – Członek Prezydium
  • Dr hab. Edyta Woźniak – Członek Prezydium
  • Dr hab. Anna Wawrzaszek – Sekretarz

Członkowie Rady Naukowej CBK PAN

Członkowie Akademii:
1. Prof. dr hab. Krzysztof HAMAN (IGF FUW)
2. Prof. dr hab. inż. Józef MODELSKI (IRiTM PW)
3. Prof. Yaroslav YATSKIV Main Astronomical Observatory (MAO), Ukraina
4. Prof. dr hab. inż. Leszek R. JAROSZEWICZ (WNTiC WAT)

Delegowani z Centrum Geoplanet:
5. Prof. dr hab. Marek LEWANDOWSKI (IGF PAN)
6. Dr hab. Krzysztof MIZERSKI (IGF PAN)
7. Prof. dr hab. Piotr ŻYCKI (CAMK PAN)
8. Prof. dr hab. Marek SARNA (CAMK PAN)

Specjaliści zewnętrzni i specjaliści/naukowcy zatrudnieni w CBK PAN w niepełnym wymiarze czasu pracy:
9. Prof. dr hab. Aleksander BRZEZIŃSKI (CBK PAN)
10. Dr hab. Agnieszka GIL-ŚWIDERSKA (CBK PAN)
11. Dr hab. inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI (WAT)
12. Prof. dr hab. inż. Ryszard ROMANIUK (PW)
13. Prof. dr hab. Katarzyna DĄBROWSKA-ZIELIŃSKA (IGIK)
14. Prof. dr hab. Wiesław MACEK (CBK PAN)
15. Prof. dr hab. Zbigniew PERADZYŃSKI (UW)

Samodzielni Pracownicy Naukowi CBK PAN:
16. Prof. dr hab. Marek BANASZKIEWICZ
17. Prof. dr hab. Jan BŁĘCKI
18. Dr hab. Maciej BZOWSKI
19. Prof. dr hab. Leszek CZECHOWSKI
20. Prof. dr hab. Zbigniew KŁOS
21. Prof. dr hab. Włodzimierz KOFMAN
22. Dr hab. Małgorzata KRÓLIKOWSKA-SOŁTAN
23. Dr hab. Stanisław LEWIŃSKI
24. Dr hab. inż. Piotr ORLEAŃSKI
25. Dr hab. inż. Mirosław RATAJ
26. Prof. dr hab. Hans RICKMAN
27. Dr hab. Hanna ROTHKAEHL
28. Prof. dr inż. Jerzy SĄSIADEK
29. Prof. dr hab. Stanisław SCHILLAK
30. Dr hab. inż. Karol SEWERYN
31. Prof. dr hab. Krzysztof STASIEWICZ
32. Prof. dr hab. Janusz SYLWESTER
33. Dr hab. Anna WAWRZASZEK
34. Prof. dr hab. inż. Mirosław GALICKI
35. Dr hab. Daniel MEGE

Dyrektor Centrum i jego zastępca do spraw naukowych:
36.    Dr hab. inż. Piotr Orleański  
37.    Dr hab. Edyta Woźniak

Przedstawiciele adiunktów:
38.     Dr Sebastian ALEKSANDROWICZ      

Przedstawiciel doktorantów:
39.    Mgr inż. Mateusz WOJTUNIK 

Przewiń do góry