Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Rada Naukowa

Zgodnie ze statutem CBK PAN Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Centrum. Podstawowym zadaniem Rady Naukowej jest dbałość o wysoki poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych prowadzonych w Centrum oraz o rozwój kadr naukowych Centrum. Rada Naukowa m.in. określa profil Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki, przyjmuje  programy  badań,  współpracy  z  zagranicznymi  instytucjami  naukowymi  oraz plan działalności wydawniczej, dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Centrum, zatwierdza sprawozdania z działalności Centrum.

Skład obecnej Rady Naukowej CBK PAN na kadencję 2019-2022:

Prezydium Rady Naukowej

1. prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Barbara Popielawska – Zastępca Przewodniczącego
3. prof. dr hab. Marek Sarna – Zastępca Przewodniczącego
4. dr hab. Stanisław Lewiński – Sekretarz

Członkowie Rady Naukowej CBK PAN

Członkowie Akademii
1.    Prof. Krzysztof Haman
2.    Prof. Józef Modelski
3.    Prof. Yaroslav Yatskiv

Delegowani z Centrum Geoplanet
5.    Dr hab. inż.  Beata Orlecka-Sikora
6.    Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
7.    Prof. dr hab. Piotr Życki
8.    Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski

Specjaliści zewnętrzni i specjaliści/naukowcy zatrudnieni w CBK PAN w niepełnym wymiarze czasu pracy
9.       Prof. dr hab. Aleksander Brzeziński (CBK PAN)
10.     Prof. dr hab. Stanisław Schillak (CBK PAN)
11.     Prof. dr hab. Stanisław Grzędzielski (CBK PAN)
12.     Prof. dr hab. Ryszard Romaniuk (PW)
13.     Prof. dr hab. Marek Sarna (CAMK PAN)
14.     Dr hab. Paweł A. Wielgosz (UW-M)
15.     Prof. dr hab. Piotr Wolański (ILOT)

Samodzielni Pracownicy Naukowi CBK PAN
16.     Prof. dr hab.  Marek Banaszkiewicz
17.     Prof. dr hab. Jan Błęcki
18.     Dr hab. Maciej  Bzowski
19.     Dr hab. Andrzej Czechowski
20.     Dr hab. Marek Kaczorowski
21.     Prof. dr hab. Zbigniew Kłos
22.     Prof. dr hab. Wlodek Kofman
23.     Dr hab. Małgorzata Królikowska-Sołtan
24.     Dr hab. Stanisław Lewiński
25.     Prof. dr hab. Wiesław Macek
26.     Prof. dr hab. Jolanta Nastula
27.     Prof. dr hab. Barbara Popielawska
28.     Dr hab. Mirosław Rataj
29.     Dr hab. Hanna Rothkaehl
30.     Dr hab. Roman Schreiber
31.     Dr hab. Karol Seweryn
32.     Dr hab. Marek Siarkowski
33.     Prof. dr hab. Iwona Stanisławska
34.     Dr hab. Barbara Sylwester
35.     Prof. dr hab. Janusz Sylwester
36.     Prof. dr hab. Janusz  Zieliński

Przedstawiciel adiunktów
37.     Dr Anna Wawrzaszek
38.     Dr Edyta Woźniak

Przedstawiciel doktorantów
39.     Mgr inż. Justyna Śliwińska

Przewiń do góry