Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Rada Naukowa

Zgodnie ze statutem CBK PAN Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Centrum. Podstawowym zadaniem Rady Naukowej jest dbałość o wysoki poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych prowadzonych w Centrum oraz o rozwój kadr naukowych Centrum. Rada Naukowa m.in. określa profil Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki, przyjmuje  programy  badań,  współpracy  z  zagranicznymi  instytucjami  naukowymi  oraz plan działalności wydawniczej, dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Centrum, zatwierdza sprawozdania z działalności Centrum.

Skład obecnej Rady Naukowej CBK PAN na kadencję 2019-2022:

Prezydium Rady Naukowej

  1. prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk – Przewodniczący
  2. prof. dr  hab. Jan Błęcki –   Zastępca Przewodniczącego
  3. prof. dr hab. Marek Sarna – Zastępca Przewodniczącego
  4. prof. dr hab.  Jolanta Nastula – Członek  Prezydium
  5. prof. dr hab. Iwona  Stanisławska – Członek  Prezydium
  6. dr hab. Stanisław Lewiński – Sekretarz

Członkowie Rady Naukowej CBK PAN

Członkowie Akademii
1.    Prof. Krzysztof Haman
2.    Prof. Józef Modelski
3.    Prof. Yaroslav Yatskiv

Delegowani z Centrum Geoplanet
4.    Dr hab. inż.  Beata Orlecka-Sikora
5.    Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
6.    Prof. dr hab. Piotr Życki
7.    Prof. dr hab. inż. Zbigniew Peradzyński

Specjaliści zewnętrzni i specjaliści/naukowcy zatrudnieni w CBK PAN w niepełnym wymiarze czasu pracy
8.       Prof. dr hab. Aleksander Brzeziński (CBK PAN)
9.       Prof. dr hab. Stanisław Schillak (CBK PAN)
10.     Prof. dr hab. Ryszard Romaniuk (PW)
11.     Dr hab. Paweł A. Wielgosz (UW-M)
12.     Prof. dr hab. Piotr Wolański (ILOT)

Samodzielni Pracownicy Naukowi CBK PAN
13.     Prof. dr hab.  Marek Banaszkiewicz
14.     Prof. dr hab. Jan Błęcki
15.     Dr hab. Maciej  Bzowski
16.     Dr hab. Marek Kaczorowski
17.     Prof. dr hab. Zbigniew Kłos
18.     Prof. Wlodek Kofman
19.     Dr hab. Małgorzata Królikowska-Sołtan
20.     Dr hab. Stanisław Lewiński
21.     Prof. dr hab. Wiesław Macek
22.     Prof. dr hab. Jolanta Nastula
23.     Dr hab. Mirosław Rataj
24.     Dr hab. Hanna Rothkaehl
25.     Dr hab. Roman Schreiber
26.     Dr hab. Karol Seweryn
27.     Dr hab. Marek Siarkowski
28.     Prof. dr hab. Iwona Stanisławska
29.     Dr hab. Barbara Sylwester
30.     Prof. dr hab. Janusz Sylwester
31.     Prof. dr hab. Janusz  Zieliński 
32.  Prof. Daniel Mege

Przedstawiciel adiunktów
33.     Dr hab. Anna Wawrzaszek
34.     Dr Edyta Woźniak

Przedstawiciel doktorantów
35.     Mgr inż. Justyna Śliwińska

Przewiń do góry