Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

40-lecie CBK PAN

6 czerwca 2017 roku świętowaliśmy 40-lecie istnienia Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. W uroczystych obchodach udział wzięli zaproszeni przedstawiciele władz państwa, władz Akademii, urzędów centralnych, samorządowych, dziekani uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych, dyrektorzy departamentów ministerstw, reprezentanci firm oraz pracownicy CBK PAN.

Podczas uroczystości krótkie przemówienie wygłosił Pan Adam Bielan, Wicemarszałek Senatu RP IX kadencji, odczytano również list gratulacyjny prof. Jarosława Gowina – wiceprezesa Rady Ministrów, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Następnie gratulacje i podziękowania złożyli: wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego Krzysztof Mączewski, wieloletni przewodniczący sekcji Teledetekcji KBKiS prof. Jan Romuald Olędzki, dziekan wydziału geodezji i kartografii Politechniki Warszawskiej prof. Alina Maciejewska, kierownik Ośrodka Badawczego w Warszawie Instytutu Nauk Geologicznych prof. Krystyna Szeroczyńska, były minister MEN, obecnie dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Tadeusz Sławecki, kierownik Centrum Teledetekcji IGiK prof. Katarzyna Dąbrowska Zielińska, dyrektor Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN prof. Piotr Życki, kierownik Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego UWM prof. Andrzej Krankowski.

Tym samym zostaliśmy uhonorowani medalami i odznaczeniami: Medalem Polskiej Akademii Nauk, Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”, Medalem Pamiątkowym Politechniki Warszawskiej, i in. Wręczono również odznaczenia przyznane postanowieniem Prezydenta RP na wniosek Prezesa PAN – Złote Krzyże Zasługi dla: prof. Marka Banaszkiewicza, prof. Jana Błęckiego, dr. Jerzego Grygorczuka, prof. Wiesława Macka, dr. Piotra Orleańskiego, prof.  Barbary Popielawskiej, prof.  Stanisława Schillaka, prof. Iwony Stanisławskiej; Srebrne Krzyże Zasługi dla: dr. hab. Marka Kaczorowskiego i dr. hab.  Marka Siarkowskiego, oraz Medale Złote za Długoletnią Służbę dla: mgr Jolanty Grygorczuk, inż. Jacka Krasowskiego, prof. Janusza Sylwestra oraz Haliny Żurek.  Najbardziej zasłużonych pracowników wyróżniono również specjalnymi statuetkami  CBK PAN:  prof. Andrzeja K. Wróblewskiego, pierwszego przewodniczącego RN CBK PAN, prof. Roberta R. Gałązkę, wieloletniego przewodniczącego RN CBB PAN, prof. Stanisława Grzędzielskiego – pierwszego i wieloletniego dyrektora CBK PAN, prof. Zbigniewa Kłosa –  drugiego dyrektora, prof. Marka Banaszkiewicza – trzeciego dyrektora, dr. hab. Jana Kazimierza Łatkę – wicedyrektora,  prof. Janusza B. Zielińskiego – wicedyrektora, prof. Barbarę Popielawską – wicedyrektora. Z okazji XL-lecia CBK PAN dyrekcja Centrum przygotowała statuetkę również dla pierwszego zarejestrowanego pracownika Instytutu: Pani Haliny Żurek. Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego WAT, który wykonał utwory m.in. Jakuba Neske do wiersza Mirona Białoszewskiego pt. Mironczarnia czy balladę „And so it goes” Billy’ego Joela w aranżacji Boba Chillcota, a część oficjalną zamknął wykład ks. prof. Michała Hellera „Człowiek we Wszechświecie – Wszechświat w Człowieku” wraz z krótką dyskusją. Na zakończenie obchodów  sesję wspomnieniową poprowadzili dr Krzysztof Ziołkowski oraz dr Andrzej Kotarba, w której kilka anegdot i wspomnień opowiedzieli poprzedni Dyrektorzy instytutu: prof. Stanisław Grzędzielski, prof. Zbigniew Kłos oraz prof. Janusz Zieliński. Po sesji wyświetlono film wspomnieniowy z historii CBK PAN, przygotowany przez Panie Zenkę Sawicką i Marię Miłodrowską.

Obchody 40-lecia CBK PAN zakończyliśmy spotkaniem towarzyskim przy grillu.

40 lat istnienia CBK PAN prezentacja prof. Iwony Stanisławskiej.pdf

Centrum Badań Kosmicznych PAN to instytut jedyny w swoim rodzaju. Od momentu powstania CBK PAN w roku 1977 grupy badawcze i inżynierskie aktywnie uczestniczą w licznych eksperymentach prowadzonych w ramach międzynarodowych misji kosmicznych (do tej pory ponad 80). Współpracujemy z agencjami kosmicznymi na całym świecie, głównie z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i Narodową Agencją Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), a także z Rosyjską Agencją Kosmiczną (Roskosmos), agencjami kosmicznymi  Chin, Indii czy Japonii.

W CBK PAN zostały zaprojektowane i zbudowane instrumenty naukowe, pracujące w największych misjach ESA, takich jak:  Rosetta, Cassini-Huygens, Mars-Express, Venus-Express, Integral, Herschel, Exo-Mars, Bepi-Colombo czy Solar Orbiter.

W latach 2010-2013 w Instytucie powstały dwa pierwsze polskie naukowe satelity astronomiczne BRITE PL – „Lem” i „Heweliusz” we współpracy z Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN i partnerami z Kanady i Austrii. Centrum jest także jednym z liderów przygotowania polskich, większych satelitów o naukowym, aplikacyjnym i wojskowym zastosowaniu.

Bierzemy aktywny udział w realizacji europejskich innowacyjnych misji satelitarnych. Jedną z nich jest Proba-3, która będzie pierwszą na świecie misją weryfikującą technologię precyzyjnych lotów w formacji (konstelacji satelitów). Inną innowacyjną misją jest projekt OPS-SAT, który pozwoli przetestować zupełnie nowe technologie w sferze operowania satelitami.

Główne kierunki prac naukowo-badawczych w CBK PAN stanowią:

  • fizyka Słońca (oddział we Wrocławiu),
  • badanie planet i małych ciał Układu Słonecznego,
  • fizyka przestrzeni międzyplanetarnej i astrofizyka,
  • fizyka plazmy,
  • geodezja planetarna i geodynamika,
  • obserwacje Ziemi.

Nowe kierunki aktywności CBK PAN to także zastosowania technik satelitarnych w wykorzystaniu nawigacji satelitarnej i obserwacji Ziemi w sytuacjach kryzysowych (Centrum Informacji Kryzysowej) czy też tworzenie zintegrowanych aplikacji oraz udział w światowych programach dotyczących ostrzegania i zapobiegania zagrożeniom kosmicznym.

Częścią Centrum jest Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu pod Poznaniem, w którym prowadzone są obserwacje laserowe satelitów, utrzymywana jest geodezyjna stacja referencyjna GPS oraz Polska Atomowa Skala Czasu, wspomagająca także system Galileo.

Przewiń do góry