Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Historia

Zarys historii Centrum Badań Kosmicznych PAN z wybranymi misjami kosmicznymi:

 • 1976. 29 września Prezydium PAN powołuje do życia Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • 1977. 1 lutego Centrum Badań Kosmicznych oficjalnie rozpoczyna działalność. Kadra naukowa powstała z połączenia niedużych grup badawczych z Instytutu Geofizyki PAN, Obserwatorium Astronomicznego UW, PW i Instytutu Maszyn Matematycznych. Do Centrum włączono też Astronomiczne Obserwatorium Szerokościowe w Borowcu (obecnie: Obserwatorium Astrogeodynamiczne) k. Poznania oraz wrocławską Pracownię Heliofizyki Zakładu Astronomii PAN (obecnie: Zakład Fizyki Słońca).
 • 1979. JONOSOND na satelicie Interkosmos – pierwszy eksperyment kosmiczny, samodzielnie przeprowadzony przez Centrum Badań Kosmicznych PAN. Zapoczątkował serię doświadczalnych badań emisji radiowej jonosfery Ziemi wzbudzanej czynnikami zewnętrznymi.
 • 1986. Wykonanie przyrządu APV-N na misji VEGA do komet Halleya
 • 1989. Projekt AKTYWNY – satelita Interkosmos -24
 • 1991. APEX, Rozpoczęcie przez Centrum Badań Kosmicznych PAN współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i uczestniczenia w jej misjach. W wyniku tej współpracy pojawiły się dwa nowe kierunki badań – badania własności termicznych atmosfer i powierzchni ciał Układu Słonecznego (misje CASSINI i ROSETTA) oraz teledetekcyjne badania Marsa, Wenus i Merkurego (misje MARS EXPRESS, VENUS EXPRESS, BepiColombo).
 • 1996. 23 kwietnia skonstruowany w CBK PAN przyrząd WIZJER, obejmujący blok elektroniki kamery telewizyjnej CID z cyfrowym przetwarzaniem obrazu, zostaje wyniesiony w przestrzeń okołoziemską na radzieckim module PRIRODA i dołączony do stacji MIR 26 kwietnia. Po kilku latach pracy w kosmosie aparatura naukowa wraz z całą stacją orbitalną MIR płonie w atmosferze ziemskiej podczas kontrolowanej deorbitacji 23 marca 2001.
 • 1999. Zawarcie umowy między Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (Eumetsat) o współpracy, którą kolejno ratyfikowano w październiku 2001 roku i przedłużano w latach 2004 i 2007.
 • 2002. CBK PAN uczestniczy w budowie przyrządów astrofizycznych na misji INTEGRAL. 24 stycznia podpisano porozumienie o współpracy między Polską a ESA w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych.
 • 2002. 17 października europejski satelita INTEGRAL z polską aparaturą naukową zostaje pomyślnie wyniesiony na orbitę okołoziemską. Po 18 latach pracy satelita i wszystkie przyrządy spisują się doskonale. Decyzją Komitetu Naukowego ESA w październiku 2020 misja INTEGRAL zostaje przedłużona na lata 2021 i 2022 roku. W analizie danych zbieranych podczas misji uczestniczy również grupa polskich naukowców.
 • 2003. 2 czerwca europejska sonda kosmiczna MARS-EXPRESS z polską aparaturą naukową zostaje pomyślnie wyniesiona w przestrzeń międzyplanetarną. Wejście sondy na orbitę Marsa następuje 25 grudnia 2003.
 • 2006. Przeprowadzenie eksperymentu COMPAS.
 • 2007. Ratyfikacja porozumienia między Polską a ESA o Europejskim Państwie Współpracującym- ECS, podpisano program PECS n co najmniej 1.2 mln euro rocznie, 5 lat.
 • 2008. Centrum Badań Kosmicznych PAN uczestniczy w budowie przyrządów astrofizycznych na misji HERSCHEL
 • 2009. 14 maja startuje misja HERSCHEL z polskim blokiem zarządzania i kontroli lokalnego oscylatora dla spektrometru HIFI.
 • 2013. 21 listopada rosyjska rakieta Dniepr RS-20 startuje z pierwszym polskim satelitą naukowym BRITE-PL „Lem”.
 • 2014. 19 sierpnia chińska rakieta Long March-4B wynosi na orbitę okołoziemską drugiego polskiego satelitę naukowego BRITE-PL „Heweliusz”.
 • 2016. 14 marca następuje start międzynarodowej misji EXOMARS. Na orbiterze TGO znajduje się zaprojektowany i wykonany w CBK PAN moduł zasilania do kamery CaSSIS.
 • 2018. 20 października w 7-letnią podróż do Merkurego wyrusza satelita BEPI COLOMBO, zawierający aparaturę opracowaną w CBK PAN dla spektrometru Mertis.
 • 2020. 10 lutego w przestrzeń kosmiczną wystrzelona została europejska sonda SOLAR ORBITER. Na pokładzie sondy znajduje się m.in. teleskop rentgenowski STIX, opracowany z dużym udziałem zespołu inżynierów CBK PAN.

Więcej z historii CBK PAN:

Przewiń do góry