Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Nauka modelowania hydraulicznego dla zapobiegania powodziom – 2 stopień – wsparcie kompetencji i gotowości instytucji gruzińskich

Projekt był prowadzony przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2016.

CBK PAN (poprzez Centrum Informacji Kryzysowej) brało udział przy realizacji jednego z głównych celów projektu: nauce modelowania hydrologicznego i hydraulicznego pracowników Narodowej Agencji Środowiska Gruzji (NEA) na przykładzie rzeki Aragwi i kilku mniejszych rzek w dorzeczu Alazani we wschodniej Gruzji. Projekt stanowił kontynuację działań PCPM z 2015 r., kiedy to grupa specjalistów z NEA poznała podstawy teoretyczne modelowania i główne funkcje programów używanych w tym celu. Tym razem pod okiem specjalistów z RZGW Kraków, Akademii Rolniczej w Krakowie i Centrum Badań Kosmicznych PAN, samodzielnie przeprowadzili modelowanie kolejnych rzek i poznali bardziej zaawansowane funkcje oprogramowania.

Kierownik projektu:  Brak informacji.
Źródło finansowania: MSZ
Okres realizacji
:  Brak informacji.

Przewiń do góry