Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Nanosatelitarna konstelacja opto-elektro-rozpoznania obrazowego PIAST

Celem głównym jest opracowanie komponentu narodowego systemu satelitarnego pozyskiwania danych na potrzeby informacyjne rozpoznania pola walki i zapewniania poszczególnym komponentom Sił Zbrojnych RP aktualnej informacji strategicznej i operacyjnej.
W ramach projektu przetestowana zostanie operacja sterowanej konstelacji trzech nanosatelitów (prekursora przyszłej konstelacji) obserwacji Ziemi. Celem demonstracji jest pokazanie zdolności operacyjnej i dojrzałości polskich technologii do pozyskania zobrazować w piśmie widzialnych.

 

Rola CBK PAN: Wykonawca zadania
Kierownik projektu
: dr hab. Mirosław Rataj
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program SZAFIR
Całkowity koszt projektu: 70 159 890,00 PLN
Okres realizacji: 01 czerwca 2021 – 31 maja 2025
Strona www: – 

Przewiń do góry