Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Moduł zasilający (misja DEMETER)

DEMETER (Detection of Electro-Magnetic Emissions Transmitted from Earthquake Regions) jest francuskim mikrosatelitą o niskiej orbicie (715 km), którego głównym zadaniem jest badanie sygnałów elektromagnetycznych pochodzących od zjawisk sejsmicznych i wulkanicznych. Misja wystartowała 29 czerwca 2004 z Bajkonuru na rosyjskiej rakiecie Dniepr. DEMETER jest pierwszym z serii mikrosatelitów zaplanowanych przez CNES (Francuska Agencja Kosmiczna).

Zadania naukowe. Celem misji jest badanie zaburzeń jonosfery związanych z aktywnością sejsmiczną oraz globalne badanie ziemskiego środowiska elektromagnetycznego.

Parametry fizyczne mierzone przez satelitę w reżimie pracy zjawisk gwałtownych:

  • Forma falowa trzech składowych pola elektrycznego w zakresie od pola stałego do 1kHz,
  • Forma falowa trzech składowych pola magnetycznego w zakresie 10Hz do 1 kHz,
  • Forma falowa jednej składowej pola elektrycznego i jednej magnetycznego w zakresie 1Hz do 15 kHz.

Parametry fizyczne mierzone przez satelitę w reżimie stałych obserwacji:

  • Analiza widmowa na pokładzie jednej składowej elektrycznej i jednej magnetycznej w zakresie 1 Hz do 15 kHz (z rozdzielczością częstotliwościową 20Hz i czasową 1 sekunda),
  • Analiza widmowa jednej składowej pola elektrycznego w zakresie 15kHz do 10MHz (z rozdzielczością częstotliwościową 10kHz i czasową 1 sekundy).

Aparatura naukowa. Na pokładzie DEMETER pracują następujące przyrządy:

  • Magnetometr do badania zmiennego pola magnetycznego,
  • Układ czterech sond do pomiaru pola elektrycznego,
  • Spektrometr energetyczny cząstek naładowanych,
  • Sonda Langmiura,
  • Detektor cząsteczek o wysokich energiach.

Centrum Badań Kosmicznych PAN było zaangażowane w opracowanie zarówno oprogramowania jak i aparatury dla tego projektu. W Zakładzie Teledetekcji został zaprojektowany i wykonany moduł zasilający cały kompleks aparatury naukowej (na zdjęciu obok).

Przewiń do góry