Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

MGEM. Modularne Detektory GEM

Celem projektu jest kompleksowe opracowanie i wdrożenie całkowicie innowacyjnego, modularnego detektora gazowego, wykonanego w technologii GEM (gas electron multiplier) i dostosowanego do technologii CubeSat. Detektor będzie posiadał możliwość rejestrowania promieniowania elektromagnetycznego i korpuskularnego. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Wrocławska, Technology Transfer Agency TECHTRA, oraz Wrocławski Park Technologiczny. Projekt jest dofinansowywany z dotacji celowej NCBiR.

W wyniku realizacji Projektu powstanie detektor gotowy do instalacji w urządzeniach obrazujących i spektrometrach lub urządzeniach łączących obie, wyżej wymienione, funkcje. Są to urządzenia stosowane szeroko w przemyśle i laboratoriach naukowych. Ponadto detektor będzie posiadał możliwość pomiaru polaryzacji i będzie przystosowany do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Detektor będzie kompatybilny z, bardzo dynamicznie rozwijającą się w ostatnich latach, technologią CubeSat, co ułatwi jego aplikacje w misjach kosmicznych.

Kierownik projektu: Mirosław Kowaliński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji
:  1 października 2019 – 30 czerwca 2022

Przewiń do góry