Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

LOFAR dla Pogody Kosmicznej

Projekt LOFAR4SW jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Jego celem jest dostosowanie infrastruktury interferometru LOFAR dla celów pogody kosmicznej. Umożliwi to m.in. monitorowanie aktywności Słońca, wyznaczanie parametrów wiatru słonecznego, badanie drobno- i wielkoskalowych zmian zachodzących w jonosferze, a także w unikalny sposób zapewni powiązanie z globalnymi pomiarami międzyplanetarnego pola magnetycznego – kluczowego parametru w prognozowaniu nasilenia burz geomagnetycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: lofar4sw.eu 

Kierownik projektu: Hanna Rothkaehl
Źródło finansowania: KE, MNiSW
Okres realizacji
: 1 grudnia 2017 – 31 maja 2021

Przewiń do góry