Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Marek Banaszkiewicz

Promotorzy i proponowane tematy badawcze w CBK PAN w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Marek Banaszkiewicz 

marekb@cbk.waw.pl

Temat: Systemy zasilania dużych eksperymentów naukowych na misjach kosmicznych (np. Atena, Hera)

Systemy zasilania stanowią jeden z najważniejszych elementów satelitarnych instrumentów naukowych. Ta dziedzina technologii kosmicznych jest od wielu lat rozwijana z sukcesem w Centrum Badań Kosmicznych, a przykładem instrumentu wyposażonego w polskie układy zasilające jest kamera CASSIS w misji ExoMars.  Tematyka doktoratu będzie dotyczyła zaprojektowania i wykonania układów zasilania dla dwóch przygotowywanych przez Europejską Agencję Kosmiczną misji: Athena i HERA. Opiekunem doktoranta byłby dr Piotr Orleański, kierownik Laboratorium Satelitarnych Aplikacji Układów FPGA (procedura habilitacyjna na ukończeniu).

Misja Athena (start 2028+) jest dużą misją klasy L2 przeznaczoną do badania wszechświata w zakresie promieniowania rentgenowskiego (0.1 – 12 keV). Zadaniem zespołu inżynierskiego z CBK, w skład którego wejdzie doktorant, jest konstrukcja układów zasilania dla obu instrumentów misji (spektrometry o wąskim i szerokim polu widzenia) i dystrybucja przyznanej mocy > 1 kW.

Misja HERA jest planowana na 2023 rok.  Zadaniem doktoranta będzie zaprojektowanie i udział w wykonaniu układu zasilania do eksperymentu z radarem niskich częstotliwości (~ 30 MHz) przeznaczonym do zbadania struktury wewnętrznej większego z ciał podwójnej planetoidy (658030) Didymos. Stan tej planetoidy ulegnie zmianie wskutek wcześniejszej misji DART (misja NASA), która wystrzeli pocisk w kierunku mniejszego składnika.

Wymagania:

  • Tytuł magistra inżyniera z zakresu elektroniki, elektrotechniki.
  • Znajomość systemów projektowania, uruchamiania i testowania układów elektronicznych, w szczególności analogowych układów zasilania i dystrybucji mocy.
  • Wskazana, choć nie wymagana, znajomość projektowania i testowania analogowych układów ASIC
  • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę w środowisku międzynarodowym,
Przewiń do góry