Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Szkoła Doktorska GeoPlanet

CBK PAN oferuje studia doktoranckie w zakresie nauk o Ziemi i środowisku oraz automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologie kosmiczne w ramach Szkoły Doktorskiej GeoPlanet. Studia trwają cztery lata i kończą się złożeniem rozprawy doktorskiej. W trakcie trwania studiów doktorant uczęszcza na wykłady i uczestniczy w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego. Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Doktoranci mogą również uczestniczyć w projektach finansowanych ze środków NCN, MNiSW, Komisji Europejskiej. Nowy rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2024 roku.
 
Wszelkich informacji na temat studiów udziela:
koordynator studiów doktoranckich:
prof. Wiesław Macek, e-mail: macek@cbk.waw.pl, tel: 22 49 66 309;
oraz
sekretariat studium:
Monika Kowalczyk email: studium@cbk.waw.pl, tel. 22 49 66 236.
 
Merytorycznych informacji udzielają promotorzy (patrz lista proponowanych tematów prac)
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Geoplanet.
Przewodnik dla doktorantów pod linkiem: GeoPlanet School Guide
 
Przewody doktorskie:
 
Przewiń do góry