Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Promotorzy

Lista promotorów i tematów badawczych dla Studium doktoranckiego CBK PAN

 • prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz, marekb@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 399
  Fizyka kosmiczna, planetologia, techniki i technologie kosmiczne, modelowanie komputerowe
 • prof. dr hab. Jan Błęcki, jblecki@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 225
  Fizyka plazmy kosmicznej, elektromagnetyczne otoczenie Ziemi, fale plazmowe w magnetosferze ziemskiej, elektromagnetyczne efekty aktywności sejsmicznej
 • prof. dr hab. Aleksander Brzeziński, alek@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 287
  Dynamika Ziemi, teoria ruchu obrotowego Ziemi.
 • dr hab., prof. nadzw. Maciej Bzowski, bzowski@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 308
  Fizyka heliosfery, obrazowanie heliosfery przez atomy neutralne
 • dr hab., prof. nadzw. Andrzej Czechowski, ace@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 313
  Procesy fizyczne w plazmie kosmicznej, fizyka heliosfery
 • prof. dr hab. Stanisław Grzędzielski, stangrze@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 417
  Fizyka plazmy kosmicznej, astrofizyka
 • dr hab. Marek Kaczorowski, marekk@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 282
  Pomiary i analizy oraz interpretacja sygnałów geodynamicznych oraz konstrukcje instrumentów geodynamicznych. Bazą badawczą jest Laboratorium Geodynamiczne w Książu.
 • prof. dr hab. Zbigniew Kłos, klos@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 327
  Fizyka plazmy okołoziemskiej
 • dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Królikowska-Sołtan, mkr@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 321
  Dynamika małych ciał Układu Słonecznego, efekty niegrawitacyjne w kometach
 • dr hab. inż., prof. nadzw. Stanisław Lewiński, stlewinski@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 286
  Teledetekcja satelitarna: analiza i klasyfikacja zdjęć satelitarnych Ziemi, monitoring środowiska. Geoinformatyka.
 • prof. dr hab. Wiesław M. Macek, macek@cbk.waw.pl, www, tel. +48 22 4966 309
  Fizyka kosmiczna i astrofizyka, matematyka stosowana: dynamika nieliniowa, fraktale i chaos
 • prof. dr hab. Jolanta Nastula, nastula@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 314
  Dynamika Ziemi, ruch obrotowy Ziemi, interpretacja geofizyczna zmian ruchu obrotowego Ziemi, wykorzystanie satelitarnych misji grawitacyjnych do interpretacji zmian ruchu obrotowego Ziemi.
 • prof. dr hab. Barbara Popielawska, bpop@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 377
  Fizyka plazmy kosmicznej, fizyka magnetosfer planetarnych, pogoda kosmiczna.
 • dr hab prof. nadzw. inż. Mirosław Rataj, rataj@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 211
  Optyka, spektrofotometry satelitarne.
 • dr hab., prof. nadzw. Romana Ratkiewicz, roma@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 312
  Gazodynamika w zastosowaniu do plazmy kosmicznej
 • prof. dr inż. Jerzy Sąsiadek, jsasiadek@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 406
  Robotyka kosmiczna, satelitarne układy sterowania.
 • prof. dr hab. Stanisław Schillak, sch@cbk.poznan.pl, tel: 061-8170-187 w 26
  Geodezja satelitarna-satelitarne obserwacje laserowe, realizacja pomiarów i orbitalne opracowanie wyników.
 • dr hab., prof. nadzw. Roman Schreiber, schreibe@ncac.torun.pl, tel. 056 611 30 13
  Fizyka magnetosfer planet, radioastronomia Układu Słonecznego
 • dr hab prof. nadzw. inż. Karol Seweryn, kseweryn@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 405
  Robotyka kosmiczna, mechatronika kosmiczna, górnictwo kosmiczne.
 • dr hab., prof. nadzw. Marek Siarkowski, ms@cbk.pan.wroc.pl, Wrocław +48 71 348 32 38
  Fizyka Słońca, promieniowanie rentgenowskie rozbłysków słonecznych
 • prof. dr hab. Iwona Stanisławska, stanis@cbk.waw.pl, tel. +48 22 4966 380
  Fizyka związków Słońce – Ziemia, jonosfery, najbliższego otoczenia Ziemi, zastosowania w praktyce
 • dr hab., prof. nadzw. Barbara Sylwester, bs@cbk.pan.wroc.pl, +48 71 348 32 38
  Fizyka Słońca, spektroskopia rentgenowska
 • prof. dr hab. Janusz Sylwester, js@cbk.pan.wroc.pl, +48 71 348 32 38
  Fizyka Słońca, spektroskopia rentgenowska
Przewiń do góry