Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Profil: Geodynamika

Wykaz obszarów badawczych:

 1. Badanie ruchu obrotowego Ziemi. Ruch bieguna, precesja/nutacja astronomiczna, zmiany długości doby, perturbacje geofizyczne ruchu obrotowego Ziemi (efekty atmosferyczne, oceaniczne, …), interpretacja geofizyczna danych obserwacyjnych uzyskanych rożnymi technikami, metody analizy numerycznej szeregów czasowych.
 2. Analiza obserwacji sztucznych satelitów Ziemi. Teoria ruchu SSZ (sztucznych satelitów Ziemi) z rozróżnieniem na satelity niskie (GRACE, ERS1, TOPEX, …) i wysokie (LAGEOS, …), wyznaczanie ruchu płyt tektonicznych z obserwacji satelitarnych, tworzenie sieci geodezyjnych, wyznaczanie pola grawitacyjnego Ziemi z danych misji satelitarnych (np. GRACE).
 3. Pole grawitacyjne Ziemi i geoida. Pomiary grawimetryczne – lądowe, morskie, lotnicze i satelitarne (gradiometria, pomiary międzysatelitarne), modele pola siły ciężkości, badanie przebiegu geoidy, wysokościowe układy odniesienia, teoria izostazji, geofizyczna interpretacja danych grawimetrycznych, analiza perturbacji orbit sztucznych satelitów Ziemi i wyznaczanie współczynników rozwinięć pola grawitacyjnego Ziemi.
 4. Pływy ziemskie. Teoria i modelowanie zjawiska pływów, pływy skorupy ziemskiej i pływy oceaniczne, efekty pływowe w atmosferze, pomiary pływowe (grawimetry, ekstensometry, klinometry), analiza danych i interpretacja geofizyczna.
 5. Wykorzystanie technik GPS w geodezji i nawigacji. Technika pomiarów fazowych, wyznaczanie współrzędnych z obserwacji statycznych, tworzenie sieci geodezyjnych (globalnych i regionalnych), pomiary obiektów w ruchu, technika pomiarów kodowych, inne zastosowania obserwacji GPS.
 6. Badanie zmian poziomu mórz i oceanów. Fizyczna powierzchnia morza, metody pomiarowe (mareografy, altimetria satelitarna), zjawiska klimatyczne i trendy wiekowe, modele globalne i lokalne.

Tematy doktoratów w toku lub zakończonych w ostatnich latach:

 • Jerzy Nawrocki, Realizacja skali czasu dla potrzeb badan geodynamicznych, promotor doc. W. Jaks, zakończona w roku 1997
 • Waldemar Wiejak, Analiza metod wyznaczania pola grawitacyjnego Ziemi na podstawie pomiarów miedzysatelitarnych, promotor prof. J. Zielinski, zakończona w roku 1997
 • Sergei D. Petrov, Modeling geophysical excitation of Earth rotation: stochastic and nonlinear approaches, promotor prof. A. Brzeziński, zakończona w roku 1998
 • Ryszard Zdunek, Podstawy teoretyczne i wymagania praktyczne tworzenia i unifikacji układów wysokościowych, promotor prof. A. Łyszkowicz, praca w toku
 • Anna Tyranowska, Pomiar błędu przedziału czasu (The interval error) i porównania częstotliwości precyzyjnych wzorców częstotliwości z użyciem pomiarów fazowych GPS, promotor Prof. nadzw. dr hab. J. Łatka, zakończona w roku 2004.
 • Leszek Jaworski, Realizacja trójwymiarowego układu odniesienia dla obszaru Polski, promotor Prof. nadzw. dr hab. J. Łatka, praca w toku

Charakter pracy:

 • teoria
 • analiza numeryczna i interpretacja danych pomiarowych

Wymagane wykształcenie kandydatów – preferowane kierunki studiów:

 • geodezja
 • geofizyka
 • astronomia
 • matematyka stosowana

Umiejętności:

 • metodyka pracy naukowej
 • posługiwanie się pakietami programów komputerowych
 • umiejętności programowania oraz obróbki dużych zbiorów danych
 • czytanie i pisanie w języku angielskim

Szanse:

 • Zrobienie doktoratu otwiera możliwości uzyskania stypendium post-doktorskiego w wielu ośrodkach zagranicznych
 •  Będzie również niewątpliwie ważnym atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia w europejskich programach kosmicznych (np. system GALILEO)

Lista potencjalnych promotorów, w nawiasie podane są numery wymienionych wyżej obszarów badawczych:

 • prof. dr hab. W. Kosek (1)
 • prof dr hab. J. Nastula (1,2,3)
 • prof. dr hab. A. Brzeziński (1)
 • prof. dr hab. J. B. Zieliński (2,3,5,6)
 • dr hab. Marek Kaczorowski (3,4)

Lista potencjalnych tematów prac doktorskich:

dr hab.Marek Kaczorowski

Badanie i wyznaczanie liczb Love’a k i h (parametrów sztywności Ziemi) oraz ich zmienności czasowej na podstawie analizy wieloletnich ciągów obserwacyjnych grawimetrycznych i klinometrycznych z Laboratorium Geodynamicznego CBK PAN w Książu. Zagadnienia:

 • Analiza pływowa obserwacji
 • Wyznaczenie oceanicznych efektów pływowych pośrednich (całkowanie pływowych map kotidalnych).
 • Redukcja pływów pośrednich,
 • Złożenie rozwiązań grawimetrycznych i klinometrycznych i wyznaczenie liczb Love’a.
 • Wykonanie osobnych wyrównań dla 4 okresów sezonowych i wyznaczenie liczb Love’a.
 • Wykreślenie funkcji zmienności sezonowej liczb Love’a.
   
  Czas realizacji doktoratu ok.2.5 roku
  Znaczenie: Pierwsze wyznaczenie współczynników Love’a k i h dla obszaru środkowej Europy.

Badania porównawcze wieloletnich ciągów obserwacyjnych z klinometrów hydrostatycznych i klinometrów wahadłowych, zmierzonych instrumentami z Laboratorium Geodynamicznego CBK PAN w Książu. Separacji efektów klinometrycznych i ruchów pionowych górotworu Książa. Zagadnienia:

 • Analiza pływowa klinometrycznych ciągów obserwacyjnych (redukcja sygnału pływowego)
 • Wyznaczenie sygnałów tektonicznych
 • Wyznaczenie epok wysokiej korelacji sygnałów z wahadeł horyzontalnych i klinometrów hydrostatycznych (faza nachyleń górotworu Książa)
 • Wyznaczenie epok niskiej aktywność sygnału z wahadeł horyzontalnych i dużej klinometrów hydrostatycznych (epoka ruchów pionowy podłoża).
Przewiń do góry