Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Doktoraty

Tematy prac doktorskich i data obrony byłych doktorantów Studiów Doktoranckich CBK PAN
(grudzień 2006 – grudzień 2021).

13.12 2006 Marek Strumik
„Testing for Nonlinear Dynamics In the Solar Wind Plasma”
(doktorat z wyróżnieniem)
promotor – prof. dr hab. Wiesław Macek

25.04.2007 Marta Wachowicz
„Globalny model rozkładu stanów jonizacji ciężkich atomów plazmy słonecznej w heliosferze”
(doktorat z wyróżnieniem)
promotor – prof. dr hab. Stanisław Grzędzielski

25.04.2007 Katarzyna Kraszewska
„Wyznaczenie parametrów ruchu płyt tektonicznych przy wykorzystaniu techniki laserowej /SLR/ oraz globalnego Systemu Pozycyjnego /GPS/.
promotor – doc. dr hab. Miłosława Rutkowska

20.06.2007 Paulina Wolkenberg
„Termiczna struktura atmosfery Marsa na podstawie wybranych pomiarów spektrofotometrem PFS podczas misji Mars Express”
promotor – prof. dr hab. Andrzej Jurewicz

20.11.2007 Krzysztof Skocki
„Akumulacyjne formy eoliczne wybranych obszarów Marsa w świetle danych obrazowych, spektrometrycznych oraz porównawczych badań terenowych analogów na powierzchni Ziemi”.
promotor – prof. dr hab. Andrzej Jurewicz

30.11.2007 Maciej Kalarus
„Analiza metod prognozowania parametrów orientacji przestrzennej Ziemi”
(doktorat z wyróżnieniem)
promotor – prof. dr hab. Wiesław Kosek

7.03.2008 Joanna Gurgurewicz
„Charakterystyka mineralogiczno-petrologiczna i strukturalna obszaru Noctis Labyrinthus (zachodnia część Valles Marineris, Mars) w świetle danych marsjańskich”
promotor – prof. dr hab. Andrzej Jurewicz

28.03.2008 Tomasz Niedzielski
„Prognozowanie altimetrycznych zmian poziomu oceanu i czasu UT1-UTC oraz towarzyszących im wybranych procesów geofizycznych”.
promotor – prof. dr hab. Wiesław Kosek

19.09.2008 Sławomir Tarnopolski
„Oczekiwany rozkład deuteru międzygwiazdowego w heliosferze”.
promotor – doc. dr hab. Maciej Bzowski

29.09.2008 Karol Seweryn
„Dynamika manewru zbliżenia satelitów i ich połączeń za pomocą manipulatora o więzach nieholonomicznych”.
promotor – prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz

14.11.2008 Daniel Kucharski
„Wyznaczanie parametrów rotacji satelity LAGEOS-1 z obserwacji laserowych”
promotor -doc. dr hab. Stanisław Schillak

2.12.2008 Borys Dąbrowski
„Nawigacja grup robotów mobilnych na powierzchni księżyców i planet”
promotor – prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz

27.01.2009 Roman Wawrzaszek
„Kontrola i Sterowanie Formacjami Satelitarnymi za pomocą Wzajemnych Oddziaływań”
promotor – prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz

06.04.2009 Paweł Lejba
„Wyznaczanie orbit niskich satelitów z obserwacji laserowych dla potrzeb badań geodynamicznych”
promotor – doc. dr hab. Stanisław Schillak

15.04.2009 Paweł Wajer
„Badanie ruchu planetoid znajdujących się w orbitalnym rezonansie 1:1 z Ziemią”
(doktorat z wyróżnieniem)
promotor – prof. dr hab. Grzegorz Sitarski

17.06.2009 Anna Wawrzaszek
„Analiza skalowania multifraktalnego turbulencji wiatru słonecznego”
(doktorat z wyróżnieniem)
promotor – prof. dr hab. Wiesław Macek

26.02.2010 Alicja Rzeszótko
„Analiza czasowo-częstotliwościowa nieregularnych zmian parametrów orientacji przestrzennej Ziemi”
promotor: prof. dr hab. Wiesław Kosek

7.06.2010 Natalia Zalewska
” Budowa geologiczna i skład mineralny powierzchni marsjańskiej basenu Hellas, a przypuszczalna rola wody na planecie – w świetle satelitarnych danych spektrofotometrycznych w podczerwieni”
promotor: prof. Andrzej Jurewicz

22.02.2012 Mariusz Pożoga
„Scyntylacje jonosferyczne na dużych szerokościach geomagnetycznych”
promotor: prof. Andrzej Wernik

1.03.2013 Anna Foks-Ryznar
„Analiza transferu czasu za pomocą systemu nawigacyjnego GLONASS w aspekcie jego przydatności do tworzenia TAI”
promotor: dr hab. Jan Łatka

26.02.2013 Małgorzata Wińska
„Udział globalnej i regionalnej hydrosfery lądowej w bilansie geofizycznej funkcji pobudzenia ruchu bieguna ziemskiego”
promotor: dr hab. Jolanta Nastula

17.12.2014 Małgorzata Kościesza
„Analiza zmian pola elektrycznego w zakresie skrajnie niskich częstotliwości (ELF) rejestrowanych przez satelitę DEMETER nad obszarami silnych trzęsień ziemi”
promotor: dr hab. Jan Błęcki, prof.nadzw.

17.12.2014 Tomasz Wiśniowski
„Tools and methods to establish collision rates in the Solar System”
promotor: prof. dr Hans Rickamn

30.11.2016 Małgorzata Jenerowicz
„ Metody refraktometrii satelitarnej w analizie struktur naturalnych oraz antropogennych”
promotor: prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz

28.12.2016 Tomasz Rybus
„Sterowanie manipulatorem satelitarnym podczas manewru przechwytywania satelity i stabilizacji jego ruchu”
promotor: prof. dr inż. Jerzy Sąsiadek

07.02.2018 Paweł Swaczyna
„Prospects for Studying the Heliosphere and its Vicinity Based on Observations of Energetic Neutral Atoms of Heavy Elements on Interstellar Mapping and Acceleration Probe”
promotor: dr hab. Maciej Bzowski

27.06.2018 Przemysław Figura
„Analysis of Plasma Flows and Magnetic Fields Using Euler Potentials”
promotor: prof. dr hab. Wiesław Macek

14.10.2020 Michał Marek
„Zorzowe Promieniowanie Kilometrowe Ziemi jako system z samoorganizującą krytycznością”.
promotor: dr hab. Roman Schreiber

Przewiń do góry