Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Studium doktoranckie

Do roku akademickiego 2018/2019 (włącznie) CBK PAN oferowało studia doktoranckie w ramach instytutowego Studium doktoranckiego. Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 studia doktoranckie CBK PAN realizowane są w ramach Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.

Czas trwania studiów. Centrum Badań Kosmicznych PAN prowadzi czteroletnie interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie satelitarnych badań Ziemi i Układu Słonecznego.

Profile studiów:

W CBK PAN jest możliwa także realizacja tematów związanych z inżynierią satelitarną oraz geodezją i nawigacją satelitarną w obszarze nauk technicznych we współpracy z Politechniką Warszawską i innymi uczelniami technicznymi.

Zasady funkcjonowania i odpłatność. Studia odbywają się według ogólnych zasad ustalonych dla szkół wyższych i instytutów PAN i są bezpłatne. Doktoranci otrzymują w czasie trwania studiów nieopodatkowane stypendium w wysokości 1500 złotych oraz pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasady przyjęcia.

  • Kandydat (kandydatka) na studia doktoranckie powinien mieć ukończone studia wyższe w dziedzinie bądź bezpośrednio związanej z badaniami kosmicznymi (geofizyka, astronomia, fizyka, geodezja) lub mogącej być wykorzystaną w takich badaniach (np. elektronika, informatyka, inżynieria materiałowa, mechanika, geologia, inżynieria środowiska itp.).
  • Kandydat/ka powinien wykazać iż odbyte studia wymagały zaliczenia egzaminów z matematyki w ciągu nie mniej niż czterech semestrów.
  • Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.
  • Przyjęcie na studia doktoranckie uzależnione jest od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa ta powinna przekonać komisję, iż kandydat posiada odpowiednią wiedzę i predyspozycje intelektualne, przy czym bierze się również pod uwagę wyniki studiów wyższych i ewentualnej dotychczasowej pracy zawodowej.
  • Warunkiem zaproszenia na rozmowę jest złożenie w określonym przez CBK PAN terminie kompletu wymaganych dokumentów.
Więcej szczegółowych informacji:
 

Przewody doktorskie:

Przewiń do góry