Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Jesteśmy w Stowarzyszeniu Europejskich Ośrodków Badań Kosmicznych

W 2016 roku powstało Stowarzyszenie Europejskich Ośrodków Badań Kosmicznych (Association of the European Space Research Establishments — ESRE), które jest międzynarodową organizacją non-profit. Obecnie członkami ESRE są centra badań kosmicznych z Polski (CBK PAN), Włoch (CIRA), Niemiec (DLR), Rumunii (INCAS), Hiszpanii (INTA), Niderlandów (NLR), Francji (ONERA) i Czech (VZLU). Dzięki ESRE ośrodki badawcze wzmacniają współpracę i proponują wspólne działania badawczo-rozwojowe. Ich celem jest rozwój nauki i technologii kosmicznych, które służą poprawie konkurencyjności europejskiej branży kosmicznej oraz sprostaniu największym wyzwaniom społecznym.

ESRE jest kierowane przez Radę składającą się z przedstawicieli wszystkich członków Stowarzyszenia, nominowanych przez Zgromadzenie Ogólne. Rada co dwa lata wyznacza ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. Obecnie stanowisko Przewodniczącego piastuje pan Antonio Blandini, Prezes CIRA. Pan Josef Kaspar, Przewodniczący Rady VZLU i jego Dyrektor Generalny zajmuje stanowisko Wiceprzewodniczącego ESRE. Prace Stowarzyszenia wspierają dwa komitety sterujące: Strategiczny Komitet Wykonawczy (Strategy Executive Committee – SEC) oraz Doradczy Organ Techniczny (Technical Advisory Body – TAB). SEC jest odpowiedzialny za strategię i działania polityczne ściśle współpracując z TAB, który wspiera ESRE w kwestiach technicznych i technologicznych. Oba te organy pośredniczą w kontaktach ESRE z innymi instytucjami europejskimi.

Więcej o ESRE tutaj: https://www.esre-space.org/

Przewiń do góry