Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

GLOWS (misja IMAP)

GLOWS (GLObal solar Wind Structure) to jeden z 10 instrumentów, które znajdą się na pokładzie satelity NASA IMAP (The Interstellar Mapping and Acceleration Probe). Jako jedyny w historii misji kosmicznych NASA, GLOWS jest całkowicie polskim instrumentem, który został zaprojektowany i jest w całości budowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Nasz fotometr będzie badał wpływ wiatru słonecznego na gaz wodorowy znajdujący się w Heliosferze. Pozwoli też na analizę rozkładu międzygwiazdowego neutralnego wodoru (ISN H) oraz słonecznego ciśnienia promieniowania działającego na atomy wodoru.

Strona projektu, cele naukowe oraz szczegółowe informacje pod linkiem

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Bzowski
Nazwa zadania: „Realizacja eksperymentu GLOWS w ramach misji kosmicznej NASA Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP)”
Źródło finansowania: fundusz celowy ze środków budżetu państwa
Kwota dofinansowania: 18 830 415,00​ PLN
Okres realizacji: 01 stycznia 2021– 31 grudnia 2026
Strona: https://glows.cbk.waw.pl

Realizacja eksperymentu GLOWS w ramach misji kosmicznej NASA Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) jest dofinansowana ze środków budżetu państwa.

Przewiń do góry