Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Geodezyjny SAR dla unifikacji systemu wysokości Bałtyku i badań poziomu Morza Bałtyckiego

Cel projektu to zbadanie, czy nowoczesna technologia SAR może być wykorzystana do wyznaczania wysokości. Centrum Badań Kosmicznych PAN było odpowiedzialne za pozycjonowanie GNSS.

Przetestowano możliwość wykorzystania sieci aktywnych transponderów SAR, zainstalowanych w bliskim sąsiedztwie istniejących stacji pływowo-pomiarowych na całym świecie, dla określenia i badania pionowych ruchów skorupy ziemskiej, niezbędnych do określenia bezwzględnych zmian poziomu morza, a w konsekwencji zmian klimatu i ich wpływu na silnie zurbanizowane strefy przybrzeżne.

Obliczono regionalne modele geoidy w obszarze Morza Bałtyckiego, wykorzystując i łącząc globalny model geoidy oparty na GOCE z lokalnymi/regionalnymi danymi grawitacyjnymi (lądowymi, powietrznymi i/lub morskimi), cyfrowe modele wysokościowe (DEM) i inne rodzaje danych. W ramach tego projektu w CBK PAN równiez opracowano jeden z regionalnych modeli geoidy dla Polski i południowego Bałtyku .

Zdefiniowano różne typy przypadków testowych w celu zbadania wykonalności nowej techniki pozycjonowania Geodetic-SAR dla tego rodzaju analiz naukowych.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy CBK PAN a IMGW-PIB, na polskim wybrzeżu zainstalowano dwa aktywne transpondery SAR we Władysławowie  oraz  w Łebie.

Po zainstalowaniu ECR-C na obu stacjach przeprowadzono wstępne analizy jakości sygnałów odbitych na obu stacjach we Władysławowie i Łebie.

Władysławowo_port z góry_GNSS_BM_ECR-C_TG

Kierownik projektu: Jolanta Nastula
Źródło finansowania: Europejska Agencja Kosmiczna
Okres realizacji
: 1 kwietnia 2019 – 31 października 2020

Przewiń do góry